Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống họp trực tuyến trên địa bàn tỉnh An Giang

22/10/2020

Xem với cở chữ : A- A A+

Tải về:

- Quyết định số 2456/QĐ-UBND ngày 21 /10/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc Ban hành Quy chế quản lý, vận hành hệ thống  họp trực tuyến trên địa bàn tỉnh An Giang

- Phụ lục 1

- Phụ lục 2

các tin khác