Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Nuôi tôm càng xanh toàn đực chuyển giới trong ao đất tại huyện Châu Phú

21/11/2018

Xem với cở chữ : A- A A+

Mục Tiêu:

Tận dụng ao nuôi cá tra bỏ trống, đa dạng hình thức nuôi và đối tượng nuôi. Tăng kích cỡ thương phẩm, hướng tới đạt kích cỡ xuất khẩu, góp phần tăng lợi nhuận và thu nhập cho người dân tỉnh An Giang.

Nội dung:

Xây dựng mô hình trình diễn nuôi tôm càng xanh toàn đực trong ao đất, giới thiệu mô hình sản xuất tôm theo hướng gia tăng thương phẩm, năng xuất cho người dân trong tỉnh An Giang.

Lĩnh Vực: KHKT&CN

Thời gian: 2014- 2015.

Đơn vị: Trung tâm giống thủy sản An Giang

Chủ nhiệm: KS. Nguyễn Thị Ngọc Trinh

Đơn vị nhận chuyển giao: 

 

các tin khác