Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Xây dựng mô hình phát triển cây Chùm Ngây (Moringa Oleifera) vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang

21/11/2018

Xem với cở chữ : A- A A+

Mục Tiêu:

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, nhằm khai thác tiềm năng tài nguyên thiên nhiên của khu vực Bảy Núi, tạo vùng nguyên liệu chuyên canh cây dược liệu góp phần phát triển nông nghiệp và du lịch

Nội dung:

Xây dựng mô hình phát triển cây Chùm Ngây (Moringa Oleifera) vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang, quy mô 2ha; vườn ươm 0,3 ha.

Lĩnh Vực: KHKT&CN

Thời gian: 2010 - 2013.

Đơn vị: Phòng NN&PTNT Tri Tôn

Chủ nhiệm: Ths. Trần Văn Mì

Đơn vị nhận chuyển giao: Phòng NN&PTNT Tri Tôn

 

các tin khác