Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn trồng lúa theo hướng ứng dụng công nghệ cao tại xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

21/11/2018

Xem với cở chữ : A- A A+

Mục Tiêu:

Từng bước xây dựng mối quan hệ sản xuất mới ở cánh đồng mẫu lớn, bước đầu bằng cách xây dựng vùng nguyên liệu theo chuỗi giá trị để tiến đến thành lập các tổ hợp tác nhằm hình thành hợp tác xã hoàn chỉnh trong tổ chức sản xuất, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật theo hướng công nghệ cao và tiêu thụ nông sản hàng hóa với sự hài hòa phân chia lợi nhuận giữa người sản xuất và doanh nghiệp kinh doanh lương thực góp phần xây dựng thượng hiệu gạo Việt nam.

Nội dung:

Khảo sát, lập kế hoạch, quy hoạch vùng dự án; Tổ chức các lớp tập huấn về hợp tác hóa trong nông nghiệp, và các giải pháp kỹ thuật; Thực hiện các mô hình về giống và các giải pháp kỹ thuật trong canh tác lúa cao sản chất lượng cao, môi trường và công.

Lĩnh Vực: KHKT&CN

Thời gian: 2013- 2016.

Đơn vị: TT NC NN Định Thành

Chủ nhiệm: PGS. TS. Dương Văn Chín

Đơn vị nhận chuyển giao: 

 

các tin khác