Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền việc tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích

Ngày đăng: 27/12/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Qua 3 năm triển khai thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ Bưu chính công ích, tỉnh An Giang đã tích cực triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Responsive image
 

Việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích đã được người dân đồng tình, ủng hộ, ghi nhận và đánh giá cao. Đây chính là nguồn động lực lớn để thực hiện dịch vụ tốt hơn trong thơi gian tới. Bên cạnh, các ngành, các cấp quan tâm, tích cực triển khai và phối hợp, hỗ trợ tuyên truyền, tạo điều điện cho Bưu điện trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích.

Để triển khai hiệu quả việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, ngay từ năm 2012, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND ban hành quy chế tiếp nhận hồ sơ qua cổng thông tin điện tử, tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh An Giang. Theo đó, nhiều Sở, ngành và UBND huyện, thị, thành đã ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh để triển khai quyết định, kết quả triển khai đạt 650.000 kết quả nhận và trả kết quả giải quyết TTHC. Khi Quyết định 45/2016/QĐ-TTg được ban hành, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tuyến với UBND các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn để triển khai nội dung quyết định này. Đồng thời, tổ chức lễ ký kết hợp tác giữa UBND tỉnh An Giang triển khai với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; điều chỉnh thay thế Quyết định số 42/2012/QĐ-UBND cho phù hợp với Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2358/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang: trong đó có 1.006 loại thủ tục của 18 sở ban ngành và UBND các xã, huyện, thị, thành được phép chuyển qua đường Bưu chính và 673 loại không thực hiện trả qua đường Bưu chính. Sau thời gian triển khai, UBND tỉnh tiếp tục ban hành Quyết định số 1735/QĐ-UBND thay thế Quyết định số 2358/QĐ-UBND, đồng thời yêu cầu các sở, ban, ngành và huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện tốt Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Khi Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chính thức đi vào hoạt động, tỉnh đã hỗ trợ bố trí một quầy giao dịch để cán bộ, nhân viên Bưu điện đến làm việc nhằm hỗ trợ ngươi dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cũng như thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Có thể nói, đến nay các sở, ngành và UBND huyện, thị xã, thành phố đã ký thỏa thuận hợp tác với Bưu điện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích và đến tận địa chỉ nhà người dân. Bưu điện cũng cử cán bộ nhân viên có trình độ phù hợp đến bộ phận một cửa 11 UBND huyện, thị xã, thành phố, để nắm bắt qui trình thủ tục để hỗ trợ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân qua dịch vụ Bưu chính công ích. Nhiều địa phương đã chủ động, tích cực tổ chức triển khai thực hiện thí điểm tiếp nhận hồ sơ tại địa chỉ và trả kết quả thủ tục miễn phí cho người dân qua dịch vụ Bưu chính công ích. Bên cạnh đó, nhằm chuẩn bị cho việc triển khai Đề án “Thí điểm thực hiện và cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích tại địa phương”, UBND các huyện An Phú, Tịnh Biên và Phú Tân đã làm việc và ký biên bản ghi nhớ với Bưu điện tỉnh về việc chuyển bộ phận một cửa tại UBND huyện sang đặt tại trụ sở Bưu điện huyện. 

Để đạt được những hiệu quả tích cực, Sở Thông tin và Truyền thông luôn hỗ trợ, phối hợp Bưu điện tỉnh tăng cường thông tin tuyên truyền việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích để cá nhân, tổ chức thay đổi thói quen và nhận thấy được sự tiện ích của dịch vụ này trong việc giải quyết hồ sơ TTHC. Định kỳ hàng tháng thực hiện chuyên mục “Công nghệ thông tin và truyền thông” trên Đài Phát thanh Truyền hình An Giang với những nội dung tuyên truyền nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức, trách nhiệm và năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân tích cực ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính; Hướng dẫn người dân tham gia tích cực ứng dụng các dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan nhà nước, hưởng ứng việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính bằng dịch vụ bưu chính. Đồng thời tuyên truyền pháp luật, chính sách về an toàn, an ninh thông tin, cung cấp và hướng dẫn thực hiện các văn bản, chính sách ban hành liên quan đến quản lý ngành thông tin và truyền thông. 

Cổng thông tin điện tử thường xuyên đăng tin, bài thông tin, tuyên truyền và giới thiệu dịch vụ hành chính công để người dân nắm bắt và hiểu rõ lợi ích của dịch vụ này mang lại. Chỉ đạo, định hướng hỗ trợ Bưu điện tỉnh thông tin tuyên truyền thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên Hệ thống Đài truyền thanh, tuyên truyền lưu động tại các điểm đông người. Tuyên truyền thông qua cuộc thi tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019 do Sở Nội vụ và Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức.

Bên cạnh những hiệu quả tích cực, đa số ngươi dân vẫn giữ thói quen đến cơ quan giải quyết TTHC thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả, cũng như chưa nắm được những tiện ích mà dịch vụ bưu điện đem lại. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh An Giang còn tổng cộng 24 xã chưa có điểm Bưu điện Văn hóa xã để triển khai việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ tại xã.

Trong thời gian tới, An Giang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến, thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích và dịch vụ công trực tuyến. Duy trì chuyên mục công nghệ thông tin và truyền thông trên Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang, để tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật; dịch vụ công trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC và công tác an toàn an ninh thông tin đến tổ chức, người dân và doanh nghiệp. Triển khai Đề án “Thí điểm thực hiện và cung ứng dịch vụ công qua mạng bưu chính công cộng, dịch vụ bưu chính công ích tại địa phương” khi Đề án được ban hành. Chỉ đạo các Bộ phận liên quan tổ chức tập huấn, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ giải quyết TTHC cho nhân viên bưu điện, chuẩn bị cho công tác chuyển giao công việc tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa các huyện./.

Nguồn: BC số 805/BC-UBND ngày 09/12/2019
GP