Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hội nghị sơ kết phối hợp công tác Tuyên huấn, Tuyên giáo năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021

Ngày đăng: 20/01/2021

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Chiều ngày 20/01, tại Hội trường Tỉnh ủy Bến Tre, Cục Chính trị Quân khu 9 và Ban Tuyên giáo 12 Tỉnh uỷ, Thành uỷ trên địa bàn Quân khu tổ chức Hội nghị sơ kết phối hợp công tác Tuyên huấn, Tuyên giáo năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Responsive image

Chủ trì hội nghị

Đồng chí Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 9; đồng chí Hồ Thị Hoàng Yến - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bến tre; đồng chí Đại tá Hồ Văn Thái - Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9; đồng chí Cao Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bến Tre đồng chủ trì hội nghị.

Đoàn An Giang tham dự hội nghị có đồng chí Trình Lam Sinh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Đại tá Lê Minh Quang - Tỉnh ủy viên, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Năm 2020, Cục Chính trị và Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy đã phối hợp tham mưu với Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu, Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo Đảng ủy Quân sự các tỉnh, thành phố quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương Đảng và cấp ủy các cấp. Chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong lực lượng vũ trang địa phương. Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng địa phương trao đổi thông tin, nắm chắc tình hình địa bàn, làm tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng trong hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân về những vấn đề dư luận xã hội đặc biệt quan tâm. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa được đẩy mạnh, các lực lượng tích cực tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Responsive image

Quang cảnh hội nghị

Tại An Giang, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã chủ động phối hợp Đảng uỷ Quân sự tỉnh triển khai tốt công tác tuyên huấn, tuyên giáo trên địa bàn. Phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động tuyên truyền công tác tuyển quân; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử, chính trị; triển khai tốt công tác phối hợp, đặc biệt là chào mừng đại hội đảng các cấp, Đại hội XI Đảng bộ tỉnh; thực hiện các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Các hoạt động tiêu biểu mà hai đơn vị đã phối hợp hoạt động hiệu quả như: Hoạt động Ban Chỉ đạo 35 về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; triển khai, tổ chức viết tin, bài, đồng thời chia sẻ trên các trang, nhóm mạng xã hội đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, thông tin xấu độc, tiêu cực; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt. Phát hành Sổ tay tuyên truyền chống “diễn biến hòa bình” tập 2, số lượng 4.500 quyển tới các chi bộ. Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2020 - 2025”. Nhiều vấn đề dư luận nội bộ và Nhân dân quan tâm, bức xúc liên quan đến tình hình tư tưởng, những vụ việc nổi cộm phát sinh trên địa bàn được kịp thời giải quyết, qua đó, góp phần ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong nội bộ và các tầng lớp nhân dân. Phát động cuộc thi Sáng tác quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, qua đó phát hiện và tuyên dương nhiều gương tiêu biểu trong lực lượng vũ trang tỉnh nhà. Định kỳ hai bên cử bộ phận chuyên môn tham dự hội nghị trực tuyến bồi dưỡng báo cáo viên toàn quân do Cục Tuyên huấn, thuộc Tổng cục Chính trị tổ chức và hội nghị định hướng tuyên truyền cho các cơ quan báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức.

Thời gian tới, Cục Chính trị và Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy chế phối hợp theo nội dung đã được ký kết. Thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin, bảo đảm tham mưu kịp thời cho Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu và Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo về công tác tuyên huấn, tuyên giáo trong lực lượng vũ trang địa phương. Hướng dẫn, chỉ đạo cấp ủy, cơ quan quân sự địa phương tổ chức quán triệt, học tập nghiêm túc Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các  nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Đảng ủy Quân khu và Đảng bộ các tỉnh, thành phố. Phối hợp bổ sung, sửa đổi Quy chế phù hợp với tình hình thực hiện giai đoạn 2021-2026. Nắm chắc tình hình, dư luận xã hội trên địa bàn. Tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin hai chiều, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng… ./.

Nguyễn Lam