Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thống nhất việc đăng ký nội dung kỳ họp lần thứ 13 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

Ngày đăng: 18/02/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Ngày 17/02/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã có văn bản thống nhất với Công văn số 123/UBND-TH ngày 10/2/2020 của UBND tỉnh về việc đăng ký nội dung kỳ họp lần thứ 13 (bất thường) HĐND tỉnh khóa IX.

Responsive image
 

Theo Công văn số 123, Ủy ban nhân dân tỉnh đăng ký trình Hội đồng nhân dân tỉnh các nội dung các tờ trình sau:

Tờ trình ban hành Nghị quyết bổ sung Danh mục dự án có thu hồi đất, sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020; Phân cấp nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; Giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương (bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý); Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và quy định hỗ trợ vốn đầu tư có mục tiêu cho cấp huyện. 

Tờ trình ban hành Nghị quyết về việc thông qua Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 – 2025; Quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công do địa phương quản lý; Quy định chế độ hỗ trợ, mức đóng góp đối với người nghiện ma túy cai nghiện tự nguyện trên địa bàn tỉnh.

Tờ trình ban hành Nghị quyết về điều chỉnh, sáp nhập ấp, khóm chưa đảm bảo tiêu chuẩn quy mô số hộ trên địa bàn tỉnh; Quy định chức danh, số lượng và một số chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở ấp, khóm trên địa bàn tỉnh; Ban hành Nghị quyết về Đề án thu phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp; Sửa đổi, bổ sung nội dung Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với HLV, VĐV thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh...

Qua đó, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm hoàn tất các nội dung tờ trình, dự thảo nghị quyết trên để đảm bảo thời gian phục vụ cho công tác thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Vũ Hùng