Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thông báo về việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XI Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày đăng: 21/09/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Để chào mừng Đại hội XI Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 17/9/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã có Thông báo số 580/TB-UBND về việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội XI Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nội dung sau:

Tất cả các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị lực lượng vũ trang cấp tỉnh trên địa bàn thành phố Long Xuyên thực hiện treo cờ Đảng và cờ Tổ quốc tại trụ sở cơ quan, đơn vị, đảm bảo trang trọng, đúng quy định.

Đối với Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên chỉ đạo UBND các xã, phường thông báo, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các cơ sở sản xuất kinh doanh hộ gia đình thuộc địa bàn quản lý thực hiện treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc như sau:

Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh (không có tổ chức cơ sở Đảng),  các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc để chào mừng Đại hội XI Đảng bộ tỉnh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đảm bảo đúng thời gian quy định.

Đối với các Doanh nghiệp tư nhân (có tổ chức cơ sở Đảng) trên địa bàn thành phố Long Xuyên thực hiện treo cờ Đảng và cờ Tổ quốc tại trụ sở làm việc.

Thời gian thực hiện việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc: Từ ngày 21/9/2020 đến hết ngày 27/9/2020.

Qua đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị, thành phố tổ chức triển khai thực hiện. Đồng thời giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Vũ Hùng