Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế

Ngày đăng: 23/10/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Chiều ngày 22/10/2020, tiếp tục chương trình kỳ họp, Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thỏa thuận quốc tế.

Responsive image
 

Việc ban hành Luật Thỏa thuận quốc tế là cần thiết nhằm tạo cơ sở pháp lý toàn diện, đầy đủ và vững chắc hơn để thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước về hội nhập quốc tế, đáp ứng những nhu cầu về pháp luật và thực tiễn đặt ra. Ban hành Luật này sẽ tạo cơ sở cho việc thể chế hóa đường lối, chủ trương của Đảng và quy định tại Điều 12 Hiến pháp năm 2013 về hội nhập quốc tế, luật này sẽ điều chỉnh quy định về ký kết thỏa thuận quốc tế phù hợp với các văn bản mới được ban hành, sửa đổi như Luật Tổ chức Quốc hội năm 2014, Luật Tổ chức Chính phủ năm 2015, Luật Chính quyền địa phương năm 2015, Luật Điều ước quốc tế năm 2016, Luật Quản lý nợ công năm 2017, Quyết định số 36/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ v.v…Ban hành Luật này là cần thiết nhằm khắc phục những điểm chưa thống nhất về kỹ thuật trong Pháp lệnh 2007 gây khó khăn cho việc giải thích và thực hiện.

Tham gia thảo luận dự án Luật này, đại biểu Quốc hội Mai Thị Ánh Tuyết, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật tỉnh An Giang đề nghị để đảm bảo tính khả thi triển khai, dự án luật cần quy định rõ hơn điều kiện, tiêu chuẩn nhân lực thực hiện nhiệm vụ ký kết thỏa thuận quốc tế của cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã để có cơ sở để bố trí nhân lực và công tác đào tạo, đào tạo lại nhân lực. Bên cạnh đó, trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương không có quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã ở khu vực biên giới trong việc ký kết thỏa thuận quốc tế, vì vậy cần bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn này cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ở khu vực biên giới đảm bảo tính đồng bộ pháp luật…. 

Dự thảo Luật này có 7 chương và 52 Điều và sẽ thông qua tại kỳ họp này./.

Nguyễn Linh