Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Khảo sát việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngày đăng: 24/12/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 23/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm tra giám sát và khảo sát việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2021.

Mục đích nhằm nắm được tình hình hiện trạng và mức độ, nhu cầu sử dụng của tổ chức, cá nhân đối với dịch vụ tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg. Đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg trên cơ sở ý kiến của cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ. Có cơ sở đề xuất các biện pháp triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg hiệu quả và đồng bộ. Đánh giá việc chấp hành các quy định về cung ứng dịch vụ của đơn vị cung cấp dịch vụ.

Đối tượng kiểm tra, giám sát và khảo sát là Bưu điện tỉnh và tất cả các điểm cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trực thuộc Bưu điện tỉnh; Tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. 

Theo đó, phạm vi kiểm tra, giám sát và khảo sát gồm 40 điểm cung cấp dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích (TP Long Xuyên: 08 điểm; huyện An Phú: 03 điểm; huyện Phú Tân: 04 điểm; Thành phố Châu Đốc: 04 điểm; thị xã Tân Châu: 03 điểm; huyện Châu Phú 03 điểm; huyện Châu Thành 03 điểm; huyện Chợ Mới: 03 điểm; huyện Tri Tôn: 03 điểm; huyện Tịnh Biên: 03 điểm; huyện Thoại Sơn: 03 điểm). Số lượng phiếu khảo sát là 220 phiếu.

Nội dung kiểm tra, giám sát, khảo sát thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả trên địa bàn theo quy định tại khoản 2, Điều 17, Chương III của Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT. Kiểm tra về quy trình cung ứng dịch vụ; chất lượng dịch vụ; an ninh an toàn trong cung ứng dịch vụ, thời gian toàn trình và việc tuân thủ báo cáo định kỳ của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam được quy định tại Chương II của Thông tư số 17/2017/TT-BTTTT. Thực hiện khảo sát nhu cầu và khả năng cung ứng dịch vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức có liên quan, triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra giám sát và khảo sát việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2021./.

Nguồn: Quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 23/12/2020

GP