Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

An Giang tiếp và làm việc với Đoàn Công tác Tổng cục Khí tượng Thủy văn

Ngày đăng: 27/06/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT-AG)-Chiều ngày 27/6, UBND tỉnh đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn Công tác của Tổng cục Khí tượng Thủy văn về công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn (KTTV) và công tác dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn năm 2019 trên địa bàn tỉnh.Tham gia buổi làm việc có đồng chí Lê Hồng Phong, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn; đồng chí Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.
Responsive image

 Quang cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo của Đài  KTTV tỉnh An Giang (Đài). Đối với công tác phối hợp trong việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về KTTV. Trong những năm qua, Đài đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về KTTV trên địa bàn tỉnh cụ thể: Tổ chức tuyên truyền về lĩnh vực KTTV, Tài nguyên nước và biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, đồng thời lồng ghép tuyên truyền về các văn bản quy phạm pháp luật về KTTV cho cán bộ phụ trách. Phối hợp với các Sở liên quan báo cáo UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách pháp luật về KTTV trên địa bàn tỉnh. Phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lấy ý kiến các Sở, ngành, địa phương. Phối hợp với Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Ứng phó với biến đổi khí hậu - phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các đơn vị, địa phương đánh giá mực nước tương ứng với cấp báo động lũ trên các sông, kênh, rạch thuộc tỉnh. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức lấy ý kiến các Sở, ngành, địa phương về việc góp ý kiến Dự thảo Thông tư ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật về dự báo nguồn nước và xây dựng kế hoạch sử dụng nước.

Công tác rà soát các hoạt động phối hợp giữa Tổng cục KTTV với các cơ quan trong việc tăng cường công tác quản lý KTTV trên địa bàn tỉnh cụ thể: Đài đã phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, xây dựng và ban hành quy chế phối hợp giữa các đơn vị trong công tác quản lý KTTV trên địa bàn tỉnh. Triển khai Quyết định số 90/QĐ-TTg phê duyệt mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Tăng cường phát triển mạng lưới quan trắc KTTV chuyên dùng phục vụ phòng chống thiên tai. Tổ chức rà soát, cung cấp thông tin về các công trình, chủ công trình phải tổ chức quan trắc và cung cấp thông tin, dữ liệu KTTV trên địa bàn tỉnh. Thực hiện quản lý hoạt động dự báo, cảnh báo KTTV của các tổ chức, cá nhân không thuộc hệ thống dự báo, cảnh báo KTTV quốc gia theo quy định…Hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, giám sát biến đổi khí hậu; kiểm tra việc truyền phát tin dự báo, cảnh báo thiên tai KTTV trên địa bàn, phạm vi quản lý theo quy định của Thủ tướng Chính Phủ. Tổ chức quán triệt và thực hiện quy định về sử dụng bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai do hệ thống dự báo, cảnh báo KTTV quốc gia ban hành trong hoạt động phòng, chống thiên tai.

Đối với các hoạt động bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình KTTV trên địa bàn tỉnh đã tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức về KTTV, lồng ghép vào việc tuyên truyền bảo vệ hành lang kỹ thuật công trình KTTV nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về Luật phòng chống thiên tai và Luật KTTV, hạn chế vi phạm hành lang kỹ thuật công trình KTTV và nâng cao kiến thức của cộng đồng về các nội dung dự báo, cảnh báo thiên tai. Việc vi phạm hành lang an toàn kỹ thuật đối với các công trình KTTV vẫn xảy ra tại nhiều nơi do nhận thức của cộng đồng chưa cao. Chính quyền địa phương ở cơ sở chưa nắm rõ về hành lang an toàn kỹ thuật công trình KTTV và các quy định về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực KTTV nên công tác xử lý các trường hợp vi phạm chưa thực hiện tốt.

Đối với các hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) lĩnh vực KTTV trên địa bàn tỉnh, trong những năm qua, UBND tỉnh đã có sự quan tâm sâu sát đến các hoạt động KHCN lĩnh vực KTTV và đã phê duyệt nhiều chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học. Trong đó, ngày 11/10/2016, UBND tỉnh có Quyết định số 2776/QĐ-UBND tỉnh phê duyệt đề tài “Nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu KTTV tỉnh An Giang trong bối cảnh biến đổi khí hậu”, giao Đài KTTV tỉnh chủ trì, thời gian thực hiện từ tháng 10/2016 đến tháng 4/2018. Đề tài đã xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu KTTV, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu và Website cung cấp thông tin dự báo, cảnh báo KTTV được tích hợp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang, đến nay đề tài này đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng, phục vụ hiệu quả trong công tác nghiệp vụ của Đài và việc khai thác thông tin dữ liệu KTTV phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Thành viên Đoàn Công tác của Tổng  cục Khí tượng Thủy văn

Trong thời gian tới, Đài  KTTV tỉnh An Giang đề xuất UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kinh phí cho công tác KTTV; xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống mạng lưới trạm KTTV chuyên dùng phục vụ cho an ninh - quốc phòng, phòng chống thiên tai, phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn tỉnh. Đầu tư xây dựng các trạm mực nước tự động ở những sông, kênh có chế độ thủy văn phức tạp, thường xuyên xảy ra sạt lở; trạm khí tượng bề mặt tại TP. Long Xuyên và radar thời tiết phục vụ cảnh báo sớm thời tiết cực đoan như mưa lớn, dông, sét. Xây dựng kế hoạch quản lý KTTV trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 và định hướng đền năm 2025. Chỉ đạo các ngành, các cấp chính quyền trong việc phối hợp bảo vệ, xử lý vi phạm hành lang kỹ thuật công trình KTTV. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền về Luật KTTV…/.

Như Hùng