Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Các Ban Hội đồng nhân dân triển khai các nội dung giám sát trong năm 2020

Ngày đăng: 04/02/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Theo kế hoạch, trong năm 2020, Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ giám sát tình hình thực hiện pháp luật về tài chính - ngân sách giai đoạn 2016 – 2020 tập trung vào giải ngân vốn đầu tư; quản lý kinh phí cấp bù thủy lợi phí, sử dụng tiền bảo vệ phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

Responsive image

Hình ảnh hoạt động giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh trong năm 2019

Xem xét việc sắp xếp, giải thể các hợp tác xã yếu kém theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh; việc tổ chức lại sản xuất theo hướng liên kết tiêu thụ sản phẩm; kết quả thực hiện việc phân bổ kế hoạch đầu tư công và các vấn đề mà cử tri và xã hội quan tâm.

Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ giám sát kết quả triển khai và thực hiện một số nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, cụ thể: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua quy hoạch phát triển du lịch ba xã Cù Lao Giêng huyện Chợ Mới; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch tỉnh; Công tác duy tu, bảo quản và phát huy các di tích lịch sử, văn hóa; công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực thông tin, truyền thông và kết quả thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Đối với Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tập trung giám sát công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai; Kết quả xử lý vi phạm về lĩnh vực môi trường (rác thải, chất thải khu công nghiệp); Công tác bảo quản các xe mô tô vi phạm an toàn giao thông; Công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm trên địa bàn tỉnh; Công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng; Công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Ngoài ra, tùy vào tình hình thực tế và những vấn đề bức xúc phát sinh trong từng thời điểm, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh có thể thay đổi, điều chỉnh và bổ sung chương trình nội dung giám sát và sẽ tổ chức đoàn khảo sát để nắm tình hình tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh./.

  VŨ HÙNG