Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Ban Kinh tế – ngân sách HĐND tỉnh thẩm tra các nội dung chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày đăng: 30/03/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Chiều ngày 27/3/2020, Ban Kinh tế – ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực Ban phụ trách chuẩn bị trình tại kỳ họp thứ 13 (bất thường) Hội đồng nhân dân tỉnh.

Responsive image
 

Tại cuộc họp, trên cơ sở ý kiến thảo luận của các đại biểu, Ban Kinh tế – ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành thẩm tra đối với các nội dung do Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh như: đề nghị thông qua Nghị quyết giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp tỉnh quản lý; Quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công giai đoạn 2016 – 2020 và cho ý kiến báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án; Đề án đề nghị công nhận thị trấn Tri Tôn mở rộng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đạt tiêu chí đô thị loại IV...

Nhìn chung, nội dung tờ trình, dự thảo Nghị quyết phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tình hình, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.   

Vũ Hùng