Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Tân Châu, đơn vị tốp đầu phong trào thi đua quyết thắng của tỉnh

Ngày đăng: 24/12/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Mặc dù, dịch COVID-19 gây ảnh hưởng không nhỏ đến mọi hoạt động kinh tế, quốc phòng - an ninh trên địa bàn thị xã Tân Châu. Nhưng ngay từ đầu năm 2020, Đảng ủy – Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Tân Châu đã có Nghị quyết, Kế hoạch lãnh đạo cụ thể sát với từng nhiệm vụ của cơn quan, đơn vị.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là: lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo ra phong trào hành động cách mạng trong toàn lực lượng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. 

Responsive image

Quang cảnh Lễ giao nhận quân

Cụ thể hóa các mục tiêu thi đua phù hợp đơn vị

Thực hiện nội dung phát động phong trào thi đua Quyết thắng của Bộ CHQS tỉnh An Giang năm 2020. Đảng ủy, Ban CHQS thị xã đã tổ chức phát động thi đua trong lực lượng vũ trang (LLVT) địa phương thị xã với chủ đề: “Dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, kỷ cương, nêu gương, Quyết thắng”, cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung thi đua phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của LLVT địa phương thị xã, tập trung đột phá vào 03 nội dung: Nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp; nâng cao chất lượng huấn luyện; Xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn giao thông. Trên cơ sở đó cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, Ban CHQS xã, phường cụ thể hóa, triển khai thực hiện, tập trung vào các nhiệm vụ xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, huấn luyện, sẵn sáng chiến đấu… và các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, góp phần thúc đẩy phong trào TĐQT và công tác Thi đua khen thường ở từng cơ quan, Ban CHQS xã, phường ngày càng sôi nổi, mang lại nhiều hiệu quả tích cực, trong đó chú trọng nhiệm vụ xây dựng đơn vị Vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, Tiêu biểu” để làm điểm trong LLVT địa phương tỉnh. Thiếu tá Nguyễn Thành Tấn, Chính trị viên – Ban CHQS thị xã Tân Châu cho biết: “Ngay từ đầu năm, đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai cho lực lượng vũ trang địa phương thị xã, nhận thức sâu sắc về mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa về công tác thi đua, khen thưởng và phong trào TĐQT; làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ thông suốt về tư tưởng và hành động, thúc đẩy phong trào TĐQT lên tầm cao mới. Cơ quan thường trực thể hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, người chỉ huy từ khâu triển khai, đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra thực hiện các kế hoạch, các cách làm đã được đăng ký đầu năm”. 

Responsive image

Quang cảnh hội nghị quán triệt các Nghị quyết

Hiệu quả từ các “Khâu đột phá” phong trào thi đua

Nổi bật trong thực hiện phong trào thi đua Quyết thắng, đó là Đảng ủy, Ban CHQS thị xã luôn chú trọng và không ngừng đổi mới, đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện “Ba khâu đột phá” theo Nghị quyết Đảng ủy Quân sự thị xã năm 2020. Theo đó, đối với khâu đột phá nâng cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp; Đảng ủy – Ban CHQS thị xã đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ. Qua đó, từng cán bộ, đảng viên đều xây dựng cho mình kế hoạch, bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị  số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”,… qua đó để từng cán bộ đảng viên phấn đấu thực hiện, có ý thức tự giác tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng, cấp ủy chi bộ và chỉ huy cơ quan theo dõi, giúp đỡ, đóng góp trong các buổi sinh hoạt cơ quan, chi bộ và cũng là cơ sở, tiêu chí để nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên cuối năm. 

Responsive image

Các thiết bị kỹ thuật, vũ khí được quản lý chặt chẽ theo qui định

Đối với khâu đột phá nâng cao chất lượng huấn luyện, Đảng ủy, Ban CHQS thị xã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm mệnh lệnh, kế hoạch, hướng dẫn huấn luyện chiến đấu năm 2020 của các cấp. Xây dựng kế hoạch sát thực tế, điều hành đúng theo kế hoạch đã xác định. Kết quả các lớp huấn luyện 100% đạt yêu cầu, trong đó trên 75% đạt khá, giỏi. Tổ chức bắn đạn thật cho lực lượng DQTV năm 2020, quân số 334 đ/c, kết quả chung đạt yêu cầu, bảo đảm an toàn về người và vũ khí trang bị. Ban CHQS thị xã còn thực hiện tốt mô hình “Huấn cho lực lượng dân xã, phường theo cụm” như: xây dựng kế hoạch huấn luyện lực lượng dân quân xã, phường theo 2 cụm địa bàn, xác định thao trường, bãi tập, phân công bài giảng cụ thể đến từng cán bộ Ban CHQS xã, phường; hạn chế tình trạng đội ngũ cán bộ phải biên soạn nhiều giáo án; qua đó, chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị của lực lượng dân quân thường trực, cơ động, tại chỗ của xã, phường từng bước được nâng lên. 

Responsive image

Quán triệt nhiệm vụ trước khi vào bệ bắn

Đối với khâu đột phá về xây dựng chính quy; chấp hành kỷ luật và bảo đảm an toàn  giao thông. Đảng ủy – Ban CHQS thị xã đã thường xuyên quán triệt và chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ của Quân đội và các chế độ, quy định của đơn vị. Đẩy mạnh việc xưng hô chào hỏi theo điều lệnh, nâng cao chất lượng thực hiện điều lệnh của quân nhân, biển, bảng xây dựng chính quy được điều chỉnh, bổ sung, sắp xếp đúng quy định. Duy trì và thực hiện tốt các chế độ trong ngày, trong tuần, quản lý chặt chẽ quân số trực trong giờ nghỉ, ngày nghỉ; từ đó đã có nhiều chuyển biến tích cực, luôn có sự đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ. Trong năm 2020 không xảy ra vụ việc vi phạm kỷ luật, đảm bảo an toàn trong thực hiện các nhiệm vụ và khi tham gia giao thông.

Bên cạnh những kết quả nêu trên, các cơ quan, Ban CHQS xã, phường có những mô hình hay, cách làm sáng tạo để trao đổi, học hỏi, cụ thể như: Mô hình trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ: Thành lập tổ tư vấn nhằm tuyên truyền, phổ biến cho thanh niên về chế độ chính sách, quyền lợi khi thi hành nghĩa vụ quân sự, đồng thời tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng và hoàn cảnh kinh tế gia đình của thanh niên. Mô hình huấn luyện cho lực lượng dân quân thường trực theo cụm.  Mô hình mở dịch vụ rửa xe, photocopy để cải thiện đời sống cho lực lượng dân quân thường trực của Ban CHQS phường Long Sơn; Mô hình xây nhà “Tình Quân – Dân”. 

Responsive image

Giúp dân khắc phục hoa màu

Về hưởng ứng, thực hiện các phong trào thi đua “LLVT địa phương thị xã chung sức xây dựng nông thôn mới - chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”. Ngay từ đầu năm 2020, Ban CHQS thị xã đã phối hợp với xã Long an về xây dựng xã Nông thôn mới nâng cao và hỗ trợ Ấp Phú Yên, xã Phú Lộc, Ấp 3, 4, xã Vĩnh Xương đạt chuẩn ấp nông thôn mới biên giới năm 2020. Qua đó, đã tổ chức 23 buổi triển khai về Chương trình MTQG XD NTM với gần 900 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, thực hiện với nhiều phần việc ý nghĩa, thiết thực, hiệu quả, giúp đỡ nhân dân hàng nghìn ngày công phát triển kinh tế, xã hội; tham gia lao động giúp dân thu hoạch lúa, chặt mé cây, đắp lộ giao thông nông thôn, đắp lề đường bị sạt lở, khắc phục hỏa hoạn, lốc xoáy, phòng chống dịch bệnh Covdi-19,... Ban CHQS thị xã còn ký kết với xã Phú Lộc thực hiện phong trào “cả nước chung tay vì người nghèo, không ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020; phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới”,… Kết quả thông qua hoạt động Tết Quân dân năm 2020, Ban CHQS thị xã đã tặng 30 xuất học bổng; khám bệnh, cấp thuốc cho 270 đối tượng; tặng 202 thẻ BHYT; hỗ trợ xây dựng 4 căn nhà “Tình quân - dân”,… với tổng kinh phí trên 750 triệu đồng. 

Responsive image

Bí thư Thị ủy – Huỳnh Quốc Thái thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ phòng chống dịch Covid-19

Duy trì, nâng chất các chỉ tiêu phong trào

Năm 2021, Đảng ủy – Ban CHQS thị xã Tân Châu, đã đề ra mục tiêu là tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, gắn với việc đổi mới công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT địa phương thị xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Từ đó, tạo động lực, động viên, lôi cuốn, khuyến khích mọi tập thể, cá nhân phát huy truyền thống yêu nước, tính năng động, sáng tạo, vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, đưa phong trào TĐQT trong LLVT địa phương thị xã phát triển sâu rộng, vững chắc, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ đã đề ra. Thiếu tá Nguyễn Thành Tấn, Chính trị viên – Ban CHQS thị xã Tân Châu cho biết thêm:“Thời gian tới, đơn vị tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, chỉ tiêu thi đua, gắn phong trào TĐQT ở đơn vị với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương; tập trung đột phá vào nhiệm vụ trọng tâm, khắc phục khâu yếu, mặt yếu, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu được giao; Trong đó, gắn mục tiêu phong trào với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Hội nghị TW4 (khóa XII), Cuộc vận động “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”; thi đua thường xuyên với thi đua đột kích, thi đua trong thực hiện nhiệm vụ, tạo khí thế sôi nổi, liên tục trong đơn vị”. 

Với nỗ lực phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS thị xã Tân Châu trong thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2020, đã góp phần củng cố vững chắc thế trận lòng dân, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân thị xã nhà và góp phần quan trọng vào ổn định chính trị, tạo tiền đề để thị xã Tân Châu phát triển, xứng tầm với đô thị vùng biên./.  

Văn Phô