Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh giám sát công tác triển khai ứng dụng các đề tài, dự án khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh

Ngày đăng: 28/10/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Theo kế hoạch, ngày 29/10/2019, Ban Kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh tiến hành khảo sát, giám sát xem xét một số nội dung quan trọng để chuẩn bị cho Kỳ họp cuối năm 2019.

Theo đó, Đoàn tiến hành khảo sát thực tế Đề tài “Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất xoài 3 màu đạt tiêu chuẩn ViệtGap gắn với chế biến và chuỗi tiêu thụ sản phẩm tại huyên Chợ Mới; khảo sát Đề tài “ nghiên cứu sản xuất thực phẩm chức năng từ cao chùm ngây trồng tại vùng Bảy Núi dưới dạng viên nang” tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm. Đồng thời Đoàn sẽ giám sát tại Sở Khoa học và Công nghệ xem xét hoạt động khoa học công nghệ, công tác triển khai ứng dụng các đề tài, dự án khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh.

Thông qua khảo sát, giám sát nhằm nắm bắt những thận lợi, khó khăn kịp thời kiến nghị UBND tỉnh tăng cường các biện pháp lãnh đạo, điều hành góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và các nghị quyết chuyên đề của Hội đồng nhân dân tỉnh./.

VŨ HÙNG