Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Ký kết chương trình bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2019-2021

Ngày đăng: 30/05/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT-AG)-Sáng ngày 30/5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang, Công an tỉnh, Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh, Toà án Nhân dân tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang đã tổ chức Lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2019-2021.

Responsive image

Quang cảnh buổi lễ ký kết

Theo nội dung phối hợp trong giai đoạn 2019 - 2021, các bên trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của mình phối hợp thực hiện có hiệu quả các nội dung: Phối hợp xử lý tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trong đầu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái; phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông đối với các vụ việc nghiêm trọng liên quan đến phụ nữ, trẻ em gái gây bức xúc trong dư luận tổ chức hội thảo, tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn triển khai hoạt động; nhân rộng mô hình hiệu quả, cách làm hay trong công tác bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái.

Các bên phối hợp nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ liên quan đến bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái thông qua bồi dưỡng tập huấn kiến thức, kỹ năng cần thiết cho cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp và cán bộ công chức các ngành; phối hợp biên soạn, xây dựng tài liệu tuyên truyền liên quan công tác bảo vệ phụ nữ, trẻ em gái. Phối hợp giám sát hoạt động tư pháp đối với các vụ việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em gái theo quy định tại Điều 33 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và phối hợp tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, thi đua khen thưởng trong thực hiện Chương trình phối hợp.

Theo chương trình phối hợp, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang phải thông báo kịp thời những thông tin về tội phạm khi đã phát hiện hoặc nhận được tố giác, tin báo về tội phạm cho cơ quan Công an Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân có thẩm quyền để xem xét, giải quyết... Công an tỉnh An Giang kịp thời xử lý, khởi tố, điều tra vụ việc liên quan đến phụ nữ, trẻ em gái và có biện pháp phù hợp trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em gái theo quy định của pháp luật; cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật, có ý kiến phản hồi để Hội nắm được thông tin, bảo vệ quyền lợi cho phụ nữ, trẻ em gái .

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang cung cấp thông tin theo quy định của pháp luật về vụ án, vụ việc có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái mà Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp khi có yêu cầu của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh. Kịp thời chỉ đạo công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố các vụ việc xâm hại phụ nữ, trẻ em gái khi có kiến nghị của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và thông báo cho Hội theo quy định của pháp luật...

Tòa án nhân dân tỉnh trong quá trình giải quyết vụ việc liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em gái, phối hợp cung cấp thông tin để Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh kịp thời lên tiếng bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em gái.

Responsive image

Sở Tư pháp thực hiện nghiêm các quy định về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; tạo điều kiện để Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp phát huy vai trò phản biện xã hội, góp ý các dự thảo văn bản có liên quan đến phụ nữ, trẻ em khi cơ quan tư pháp chủ trì soạn thảo, góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật...

Sở Y tế tăng cường kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tại địa phương, thực hiện tốt chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản giai đoạn 2011 - 2020, Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2018 - 2025 và Chiến lược quốc gia An toàn thực phẩm giai đoạn 2011- 2025.

Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong tỉnh kịp thời cung cấp thông tin về tội phạm khi đã phát hiện hoặc nhận được tố giác, tin báo về tội phạm trong trường học cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét, giải quyết. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động truyền thông, vận động các nguồn lực xã hội nhằm tổ chức tốt các sự kiện, hoạt động thể thao, văn hóa, văn nghệ, hội thi, các diễn đàn về phòng chống bạo lự, xâm hại trẻ em cho học sinh, giáo dục lồng ghép trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa và một số môn học chính khoá...

Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp thực hiện các giải pháp quản lý nhà nước về công tác bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp vi phạm pháp luật về quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái. Thực hiện tốt công tác cung cấp dịch vụ đối với những trường hợp quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái bị xâm hại, đặc biệt, nạn nhân là phụ nữ, trẻ em gái bị buôn bán trở về tái hòa nhập cộng đồng...

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang cho biết: Mục đích của chương trình phối hợp liên ngành phối hợp thực hiện công tác bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2019-2021 nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm và tăng cường sự phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ và trẻ em gái. Theo bà Hạnh, chương trình phối hợp cũng nhằm nâng cao hiệu quả công tác bình đẳng giới trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mỗi ngành, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em gái; bảo đảm các vụ việc xâm phạm đến phụ nữ và trẻ em gái phải được phát hiện và xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật, công bằng, nghiêm minh, đảm bảo nguyên tắc bình đẳng giới./.

Quang Minh