Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Công tác xây dựng Đảng góp phần phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới huyện Thoại Sơn

Ngày đăng: 17/07/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Đảng bộ Huyện Thoại Sơn thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng góp phần phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới; giữ vững và phát huy tốt tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ; phát huy tốt vai trò của Mặt trận, Dân vận, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội...

Đó là một trong những nội dung phát biểu chỉ đạo đồng chí Lưu Vĩnh Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII do Ban Thường vụ Huyện Ủy Thoại Sơn tổ chức vào sáng 16-7.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện hiện có 62 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, trong đó: 17 đảng bộ xã, thị trấn; 04 đảng bộ ngành và 41 chi bộ ngành huyện với 256 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Có 4.334 đảng viên (chính thức 4.142, dự bị 192), chiếm tỷ lệ 2,38% so dân số; đã kết nạp được 558/600 đảng viên mới (chỉ tiêu nghị quyết đại hội), chiếm tỷ lệ 93%. Kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên sát với tình hình thực tế của địa phương và tổ chức triển khai đến các tổ chức đảng trong huyện thực hiện. Bình quân tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên chiếm trên 98%, hoàn thành nhiệm vụ 1,5%, không có tổ chức đảng yếu kém; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên chiếm trên 80%, hoàn thành nhiệm vụ 19%, không hoàn thành nhiệm vụ dưới 1%. Từ kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đánh giá chất lượng đảng viên hàng năm giúp Ban Thường vụ Huyện ủy nắm được tình hình đoàn kết nội bộ, chất lượng sinh hoạt và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức đảng, để điều chỉnh chỉ tiêu, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị.

Công tác xây dựng Đảng về chính trị đạt nhiều kết quả, một số nhiệm vụ, chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới, lãnh đạo công tác chính trị - tư tưởng, xây dựng Đảng, phát triển đảng viên và thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính đã hoàn thành tốt và vượt mức đề ra. Trong đó, việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) được tập trung chỉ đạo thực hiện. Đã có nhiều mô hình mới hoạt động hiệu quả như: Hội Mái ấm tình thương; Hội cất nhà, làm cầu từ thiện,…thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Huyện đã tổ chức tuyên dương 182 tập thể và 160 cá nhân; giới thiệu về Tỉnh 25 tập thể, 15 cá nhân gương điển hình học tập và làm theo gương Bác.  Việc xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 18-NQ/TW đạt kết quả bước đầu. Toàn huyện có có 13/17 xã, thị trấn thực hiện mô hình Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn; bố trí đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đồng thời là Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị. Số lượng cán bộ, công chức, viên chức sau khi sắp xếp tổ chức, bộ máy được giải quyết chính sách từ năm 2015 đến 6/2019 là 07 đồng chí…

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Thành Đô khẳng định: Đảng bộ huyện lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt công tác xây dựng Đảng và thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, luôn giữ vững và phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cao trong mọi hành động; giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; công tác quán triệt, tuyên truyền chủ trương, nghị quyết của Đảng có nhiều đổi mới, sáng tạo, nội dung thiết thực, cụ thể, dễ hiểu, phù hợp từng đối tượng; chú trọng làm tốt công tác tư tưởng cán bộ, đảng viên trong thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy từng cơ quan, địa phương; cán bộ, nhất là người đứng đầu phát huy tốt vai trò nêu gương trong công việc và trong cuộc sống đời thường; công tác kiểm tra, giám sát ngày càng chú trọng, góp phần hạn chế tình trạng đảng viên vi phạm. Về nhiệm vụ từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Bí thư yêu cầu lãnh đạo các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương nghị quyết, chỉ thị, kết luận, kế hoạch của Trung ương, của Tỉnh, huyện về xây dựng Đảng, nhất là nghiên cứu, triển khai Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã trao Quyết định của Tỉnh ủy bổ sung 5 đồng chí vào cấp ủy  nhiệm kỳ 2015-2020./.

Trường Giang