Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Hiệu quả hoạt động Trung tâm phục vụ hành chính công An Giang

Ngày đăng: 05/08/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Thời gian qua, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang phối hợp tốt với các Sở, ban, ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính (TTHC).

Responsive image

Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh

Đến nay, công tác cải cách trong giải quyết TTHC đã được đẩy mạnh, gắn với các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin, tạo sự đột phá trong hoàn thiện cơ sở dữ liệu, chuẩn hóa quy trình thủ tục, minh bạch, công khai thông tin TTHC.

* Kết quả tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Bảo Trung, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh cho biết: "Tỉnh đã rút ngắn thời gian giải quyết TTHC, giảm thành phần hồ sơ, tiết kiệm chi phí, tăng tỷ lệ TTHC được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cũng như thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; đa dạng cách thức thực hiện thủ tục để tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp lựa chọn. 6 tháng đầu năm 2019, Trung tâm tiếp nhận 22.906 hồ sơ; nhiều nhất thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, Sở Công thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư; ít nhất là Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Quản lý khu kinh tế, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông. Đã xử lý và trả kết quả 21.818 hồ sơ (đúng hạn 21.793 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 99,8%). Hơn 2.000 hồ sơ của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp được Trung tâm hỗ trợ kê khai hồ sơ giấy và nộp trực tuyến, thủ tục nhiều nhất là lý lịch Tư pháp". 

Kết quả này cho thấy, hoạt động của Trung tâm ngày càng phát huy hiệu quả, xây dựng được lòng tin và sự ủng hộ mạnh mẽ từ các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, góp phần làm thay đổi mối quan hệ giữa chính quyền và người dân, giảm bớt phiền hà, nhũng nhiễu và tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong giải quyết TTHC.

Tỉnh quan tâm đầu tư từ cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, áp dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý đã nâng cao chất lượng, hiệu quả và tính công khai, minh bạch cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Các TTHC của các Sở, ban, ngành tỉnh đưa vào giải quyết tại Trung tâm đảm bảo thời gian theo quy định, rõ ràng trong từng quy trình, công khai trong từng thủ tục, việc hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, giải quyết, luân chuyển hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân chính xác, thuận tiện và nhanh chóng. Cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm đã phát huy được năng lực, phẩm chất, thực hiện nghiêm kỷ luật kỷ cương hành chính, văn hóa văn minh công sở, tác phong lề lối làm việc khoa học, lịch sự, chuyên nghiệp, thân thiện nên hoạt động của Trung tâm đã phát huy hiệu quả, mang lại niềm tin, tình cảm và sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp.

* Công khai, niêm yết hồ sơ thủ tục hành chính

Theo ông Trung: "Trung tâm luôn chủ động và tích cực thực hiện rà soát, cập nhật, niêm yết công khai, minh bạch về nội dung hồ sơ, quy trình giải quyết bằng nhiều hình thức: đóng cuốn bộ thủ tục để trên kệ và bàn làm việc của công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ; Cổng dịch vụ công và Cổng thông tin điện tử của tỉnh; Cổng thông tin điện tử, Zalo và Facebook của Trung tâm… góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong việc tìm hiểu, tra cứu thông tin về TTHC, từ đó giúp việc giải quyết TTHC được thuận lợi, dễ dàng, nhanh chóng hơn". 

Hiện có 1.401 TTHC được công bố thực hiện tại Trung tâm với 129 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của 18 Sở, ban, ngành tỉnh và cơ quan ngành dọc. Trung tâm chủ động đề xuất việc giải quyết TTHC theo hướng xác định rõ trách nhiệm, rõ người, rõ việc, rõ thời gian. Định kỳ báo cáo, đề xuất cụ thể với lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh về tình trạng hồ sơ quá hạn, chưa tuân thủ nguyên tắc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, chưa xử lý hồ sơ trên phần mềm một cửa điện tử của tỉnh... Qua đó, góp phần rút ngắn thời gian, tăng tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC trước hạn và đúng hạn. 

Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin và trang bị thiết bị điện tử hiện đại vào Trung tâm. Phần mềm một cửa điện tử của tỉnh đảm bảo cho việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Quy trình theo dõi việc giải quyết TTHC được đảm bảo thông suốt từ khâu hướng dẫn, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, đến trả kết quả vừa mang lại tiện ích cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp, vừa bảo đảm tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước.  Trung tâm còn sử dụng các phần mềm hỗ trợ như: hệ thống lấy số tự động, tra cứu thông tin bằng mã vạch, hệ thống công khai tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC, hệ thống đánh giá, khảo sát mức độ hài lòng, phân hệ phần mềm thu phí, lệ phí.

Để cung cấp các dịch vụ tiện ích, đảm bảo sự hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, Trung tâm triển khai đồng bộ các dịch vụ: Bưu điện tỉnh thực dịch vụ nhận và trả kết quả tại nhà theo yêu cầu của khách hàng trong 6 tháng đầu năm hơn 10.000 hồ sơ. Ngân hàng Vietinbank thu hộ phí, lệ phí cho các Sở, ban, ngành 6 tháng đầu năm khoảng 4 tỷ đồng. 

Trung tâm hợp tác với Zalo, đưa Cổng thông tin điện tử của Trung tâm đi vào hoạt động bước đầu đáp ứng yêu cầu tra cứu kết quả, tình trạng hồ sơ, cũng như cung cấp thông tin, giải đáp thắc mắc, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị liên quan đến kết quả giải quyết TTHC trên môi trường mạng. Tạo thuận lợi trong lãnh đạo, quản lý điều hành giải quyết TTHC và giúp cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tìm hiểu thông tin về hồ sơ TTHC dễ dàng, giảm bớt thời gian, chi phí đi lại.

Triển khai hệ thống đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã nhận được 2.928 lượt ý kiến đánh giá của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm. Kết quả đa số đều đánh giá hài lòng về chất lượng dịch vụ (884 lượt), hài lòng về thái độ phục vụ (2.003 lượt).

Ý kiến đánh giá của tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp là kênh thông tin phản hồi quan trọng giúp Trung tâm tiếp tục đơn giản hóa TTHC và nâng cao hiệu quả hoạt động. 

* Đánh giá tồn tại, để khắc phục

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Nguyễn Bảo Trung, Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh phân tích, hoạt động của Trung tâm còn một số khó khăn: các phần mềm quản lý chuyên ngành liên quan đến giải quyết TTHC của các Bộ, ngành Trung ương không kết nối liên thông, tích hợp chia sẽ dữ liệu được với phần mềm một cửa điện tử của tỉnh nên khó khăn trong quản lý; vẫn còn hồ sơ giải quyết quá hạn và chưa thực hiện nghiêm quy định về việc có văn bản nêu rõ lý do, xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết hồ sơ quá hạn; một số TTHC còn thực hiện tại Sở, ban, ngành tỉnh mặc dù đã được công bố tiếp nhận tại Trung tâm; số lượng hồ sơ thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 còn thấp; chưa triển khai thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC theo nguyên tắc 4 tại chỗ…

Vẫn còn trễ hạn trả kết quả 25 hồ sơ (0,2 %, tập trung ở Sở: Công thương, Xây dựng và Tư pháp). Theo chị Hương: "Nguyên nhân trả hồ sơ trễ hạn do các cơ quan phối hợp trong quá trình thực hiện TTHC liên thông còn chậm, chưa ứng dụng triệt để phần mềm một cửa điện tử để giải quyết, một số ít cán bộ chuyên môn xử lý hồ sơ TTHC còn chậm. Trung tâm thường xuyên theo dõi, đôn đốc, phối hợp, góp phần giảm tỷ lệ hồ sơ giải quyết trễ hạn".

Để hoạt động của Trung tâm ngày càng phát huy hiệu quả và nâng cao chất lượng giải quyết TTHC theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời gian tới, Trung tâm tiếp tục phối hợp thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Duy trì tỷ lệ giải quyết hồ sơ TTHC trước hạn và đúng hạn (99%). Phối hợp rà soát, đơn giản hóa TTHC, cắt giảm hơn nữa thời gian giải quyết so với quy định. Niêm yết, công khai đầy đủ, kịp thời các TTHC chính xác, rõ ràng. Xúc tiến đưa tất cả TTHC vào thực hiện tại Trung tâm.  Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Viễn thông An Giang kết nối liên thông, tích hợp giữa phần mềm một cửa điện tử của tỉnh với phần mềm chuyên ngành do các Bộ, ngành Trung ương sẽ triển khai trong thời gian tới. Tiếp tục phối hợp Bưu điện tỉnh tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích bảo đảm thuận lợi nhất cho tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp./.

HẠNH CHÂU