Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Thực hiện tuyên truyền nâng cao chỉ số quản trị điện tử, nhằm cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang

Ngày đăng: 22/08/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, cán bộ, công chức, viên chức và người dân trên địa bàn tỉnh hiểu rõ được trách nhiệm và tạo sự đồng thuận với công tác cải cách hành chính, cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh;

Tăng cường giao tiếp giữa người dân và chính quyền An Giang trên môi trường mạng, tạo thuận lợi để người dân tiếp cận thông tin, chính sách thông qua môi trường mạng, ngày 31/7/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 464/KH-UBND về Tuyên truyền và nâng cao chỉ số quản trị điện tử, nhằm cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Nội dung tuyên truyền bao gồm ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; Các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ, thu hút đầu tư, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; công khai quy hoạch tổng thể, quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, đô thị …. Các nội dung về xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh; các văn bản chỉ đạo điều hành nhằm duy trì và nâng cao các chỉ số; nêu cao vai trò trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính, cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI). Tuyên truyền về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính (TTHC).

Nội dung, kết quả các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại của các cấp chính quyền với người dân; kết quả phòng, chống tham nhũng; kết quả đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với chất lượng các dịch vụ được cung cấp; Thông tin, phản ánh những khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, các nhà đầu tư… để các cấp chính quyền nắm bắt thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Tuyên truyền, biểu dương những tập thể, cá nhân thực hiện tốt, có sáng kiến trong công tác cải cách hành chính; phê phán những hiện tượng tiêu cực trì trệ, có hành vi gây khó khăn, phiền hà người dân.

Tuyên truyền khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, người dân tìm hiểu về cải cách hành chính; nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI); thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, khuyến khích nhân dân tham gia đóng góp ý kiến, nhất là về các chính sách kinh tế, xã hội, về kế hoạch, quy hoạch…

Về hình thức tuyên truyền: thực hiện tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang; Báo An Giang; hệ thống phát thanh của Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã; Công bố thông tin trên màn hình điện tử do Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp tại bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã; các cụm thông tin cơ sở; các lực lượng thông tin cổ động, các đoàn thể chính trị - xã hội, mạng lưới báo cáo viên, tuyên truyền viên. Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng thông tin điện tử của các sở, ngành, Mặt trận, đoàn thể tỉnh, huyện, thị xã, thành phố; các Trang mạng xã hội (facebook, zalo,..).

Lồng ghép tuyên truyền thông qua các buổi hội nghị tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, họp giao ban, hội nghị tổng kết công tác, triển khai nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị.

Về nâng cao chỉ số quản trị điện tử: Công khai quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh lên Cổng Thông tin điên tử của tỉnh, các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Củng cố, cập nhật thông tin quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh tại địa chỉ http://thongtincanthiet.angiang.gov.vn, công bố công khai thông tin tại Cổng Thông tin điên tử của tỉnh, các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyên, thị xã, thành phố.

Thí điểm địa phương thưc hiện thủ tục chứng thực, cấp giấy phép xây dựng, cấp giấy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên môi trường mạng.; Củng cố, hoàn thiện Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh An Giang tại địa chỉ https://dichvucong.angiang.gov.vn/ đủ điều kiện thực hiện thí điểm ngày không tiếp nhận hồ sơ giấy; chọn địa phương thí điểm ngày không nhận hồ sơ giấy. 

Phổ biến, hướng dẫn cách sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh An Giang để lấy biểu mẫu và nộp hồ sơ trực tuyến trên môi trường mạng; kết hợp thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị được phân công nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp kết quả nội dung thông tin, tuyên truyền và nâng cao chỉ số quản trị điện tử, nhằm cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) vào báo cáo kết quả CCHC của đơn vị, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Nguồn: Kế hoạch số 464/KH-UBND ngày 31/7/2019
ĐV