Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Tịnh Biên nhiều mô hình, cách làm hay qua hơn 2 năm thực hiện Chỉ Thị số 05 của Bộ Chính trị

Ngày đăng: 11/03/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Thời gian qua, việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách của Bác được triển khai sâu rộng, thực hiện sáng tạo, với nhiều hình thức phong phú, đã có sức lan tỏa mạnh mẽ tới các cấp, các ngành, đơn vị, cá nhân trong toàn huyện, xuất hiện nhiều cách làm, mô hình hay, hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương phát triển...

Responsive image
 
Đó là những kết quả quan trọng, sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại huyện Tịnh Biên.
 
Để Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị được nhận thức một cách sâu sắc và thực hiện nghiêm túc từ huyện đến các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Huyện ủy Tịnh Biên đã tổ chức quán triệt những nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đến toàn thể đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đoàn viên, hội viên và Nhân dân. Kết quả, toàn huyện đã tổ chức được 47 lớp, với tổng số 5.421 lượt người tham dự, trong số này có 3.920 lượt đảng viên tham gia học tập, đạt trên 97,46% tổng số đảng viên. Cùng với đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm” và đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương; lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hằng năm. 

Qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhiều cơ quan, đơn vị đã có những cách làm mới, sáng tạo, đem lại hiệu quả thiết thực, điển hình như: phong trào khuyến học, khuyến tài; xây dựng nhà ở cho hộ nghèo; xây dựng cầu dân sinh; xe chuyển bệnh… đặc biệt hơn nữa là phong trào xây dựng nông thôn mới được đẩy mạnh, điển hình như Hội khuyến học xã An Phú không để học sinh bỏ học giữa chừng do khó khăn về kinh tế; ấp An Thạnh, xã An Hảo đoàn kết cùng nhau làm lộ giao thôn nông thôn góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; tập thể chi bộ Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật với phương châm chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy tắc xử sự khi làm việc “sát nhiệm vụ, đúng chức năng”; tập thể cán bộ, lãnh đạo, chiến sĩ Công an huyện thực hiện nghiêm 6 điều Bác Hồ dạy Công An nhân dân; diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; xã Núi Voi thực hiện “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức thực hành tiết kiệm góp phần chăm lo an sinh xã hội theo Kế hoạch số 27 của tỉnh ủy…; bên cạnh đó, trong hoạt động Tôn giáo các cơ sờ thờ tự trên địa bàn huyện đã thực tốt phong trào xã hội từ thiện theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ với phương châm “sống tốt đời đẹp đạo”.  Cụ thể, thông qua các việc làm thiết thực đã vận động quỹ khuyến học, khuyến tài chăm lo cho các em học sinh và không để các em bỏ học giữa chừng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn với số tiền và hiện vật quy ra tiền được trên 19 tỷ đồng;  vận động phong trào chăm lo cho người nghèo được gần 25 tỷ đồng; trong phong trào xây dựng Nông thôn mới,  người dân đã hiến 13.878 m2 đất, trị giá 5,45 tỷ đồng. Qua các phong trào vận động, đã có 55 tổ chức, 92 cá nhân được biểu dương và chọn là những gương điển hình xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đặc biệt, từ khi thực hiện Chỉ thị số 05 trên địa bàn huyện, bước đầu đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động, xây dựng được tư tưởng, phong cách, đạo đức, lối sống tích cực trong các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị ngày càng có sự chuyển biến rõ nét, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên; khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân hiện nay để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, thái độ phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng đối với mỗi cá nhân cũng như tổ chức cơ sở Đảng, do vậy thời gian tới, Huyện ủy Tịnh Biên tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị 05; kịp thời biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu, những điển hình tiên tiến. Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nhân rộng các mô hình hay, những cách làm sáng tạo để tạo sự lan tỏa ngày càng sâu rộng trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần xây dựng quê Tịnh Biên hương phát triển bền vững./.

Thanh Thiện