Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Chợ Mới quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020

Ngày đăng: 24/02/2020

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Năm 2019, huyện Chợ Mới thực hiện đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu Nghị quyết HĐND huyện đề ra, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, các công trình hạ tầng kỹ thuật được đầu tư, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội.

Năm 2020, Đảng bộ, chính quyền huyện Chợ Mới đặt mục tiêu phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND đề ra. Tiếp tục phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, khai thác có hiệu quả các nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững.

Responsive image

Lãnh đạo huyện Chợ Mới khảo sát du lịch 3 xã cù lao Giêng

Điểm đột phá, Chợ Mới sẽ tạo điều kiện nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh cho các sản phẩm lợi thế của địa phương. Tập trung các nguồn lực cho phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, thực hiện tốt các tiêu chí nông thôn mới, nhằm đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao những kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất và nhân rộng các mô hình sản xuất đạt hiệu quả, gắn với thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh thu hút đầu tư, xã hội hoá, mời gọi doanh nghiệp đầu tư vào các lĩnh vực cầu, đường giao thông, chợ, trung tâm thương mại, siêu thị…; huy động tốt các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Bên cạnh đó, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng dạy và học; giải quyết tốt lao động, việc làm và đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo. Quản lý, sử dụng có hiệu quả vốn ngân sách, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, kiên quyết đẩy lùi các loại tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, ma túy và giảm thiểu tai nạn giao thông đến mức thấp nhất. 

Chợ Mới phấn đấu nâng giá trị bình quân trên 1 ha đất nông nghiệp đạt khoảng 322 triệu đồng. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới là 55 triệu đồng/người/năm. Tư vấn, giải quyết việc làm cho 10.000 lao động, trong đó xuất khẩu 35 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo từ 61% trở lên; tỷ lệ hộ nghèo dưới mức 1,66%; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt từ 89% trở lên. Xây dựng thêm 2 xã đạt chuẩn “Xã văn hóa nông thôn mới”; thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (Tấn Mỹ, Bình Phước Xuân); 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Chỉ số cải cách hành chính đứng hạng thứ 5.

Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới cho biết: "Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện về phát triển kinh tế-xã hội năm 2020 đòi hỏi sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu cao của các ngành, các cấp, cả hệ thống chính trị, nhân dân. Các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt, vận dụng linh hoạt để đạt 12 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội theo kế hoạch. Cần tiếp tục triển khai và đẩy mạnh các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ".

Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, thực hiện duy tu, nâng cấp và xây dựng các công trình. Tăng cường chuyển giao khoa học kỹ thuật đặc biệt là việc triển khai thực hiện các dự án ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa theo tiêu chuẩn VietGAP và đảm bảo tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát huy hiệu quả dự án xây dựng hệ thống thủy lợi công nghệ cao (tưới nhỏ giọt cho cây xoài 3 xã cù lao Giêng và tưới phun sương trên rau màu tại xã Kiến An). Hoàn thành dự án 500ha xoài VietGAP tại 3 xã cù lao Giêng. Củng cố, phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, nhất là phát triển hợp tác xã kiểu mới gắn với đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm, dự án phát triển bền vững cây ăn quả. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tỉnh về phát triển du lịch 3 xã cù lao Giêng. Tập trung hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án: xây dựng khu vui chơi giải trí, bãi tắm; dự án đô thị du lịch 3 xã cù lao Giêng.... Mời gọi các doanh nghiệp đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, các sản phẩm du lịch phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Khuyến khích, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế, hộ nông dân tiếp cận các chương trình hỗ trợ của Nhà nước, chính sách tín dụng ưu đãi đầu tư vào nông nghiệp. Quan tâm định hướng người chăn nuôi tái tạo đàn heo. Củng cố, nâng chất hoạt động các Hội quán nông dân, hợp tác xã nông nghiệp trong thực hiện các mô hình liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp. Làm tốt công tác tuyên truyền để vận động các nguồn lực xã hội hóa trong nhân dân cùng tham gia xây dựng nông thôn mới. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu của huyện theo đề án huyện đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2021.

Ông Hiếu cho biết: Chợ Mới sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi và thực hiện tốt các cơ chế, chính sách hỗ trợ của nhà nước để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp có tiềm năng của huyện. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch lại mạng lưới chợ nông thôn phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, kêu gọi xã hội hoá đầu tư, nâng cấp các chợ. Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tạo điều kiện hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Hỗ trợ các làng nghề, các tổ hợp tác, các cơ sở, doanh nghiệp xây dựng nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu cá thể, sở hữu kiểu dáng công nghiệp. Tạo lập quỹ đất công, xúc tiến kêu gọi đầu tư và tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án, nhất là những công trình trọng điểm. Tập trung đầu tư xây dựng dự án: tuyến kênh Long Điền A-B, tuyến đường mới Hòa An-Hội An, Hòa Bình-Hòa An, dự án kiểm soát lũ vùng đê bao Nam Vàm Nao giai đoạn II, trạm bơm mẫu mương Ông Cha giai đoạn II…đáp ứng nhu cầu vận tải hàng hóa, giao thông đi lại của người dân. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, các công trình kêu gọi đầu tư để sớm đưa vào sử dụng như: 2 bờ kè thị trấn Mỹ Luông-Tấn Mỹ hình thành chợ đêm, địa điểm mua sắm phục vụ khách du lịch; đưa vào sử dụng cầu Long Kiến-Long Giang; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cầu Long Điền B-Kiến Thành...

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng và hiệu quả các lĩnh vực giáo dục, văn hoá thể thao, y tế và chính sách xã hội. Tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Triển khai đồng bộ các giải pháp tấn công trấn áp tội phạm.

Chủ tịch UBND huyện Ngô Hoàng Hiếu đề nghị các ngành chuyên môn, các xã, thị trấn quan tâm nâng chất các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của huyện; tập trung kêu gọi, đôn đốc đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm; tạo điều kiện, hỗ trợ tối đa cho các nhà đầu tư đến với địa phương; khai thác mọi tiềm năng thế mạnh của huyện, đoàn kết thống nhất, chung sức chung lòng thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết năm 2020…/.

Hạnh Châu