Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Huyện Châu Thành, bầu bổ sung các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện

Ngày đăng: 07/03/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Chiều ngày 06/3/2019, Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức kỳ họp lần thứ 8 (bất thường) để miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh chủ chốt của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện.

Kết quả, ông Lê Phước Dũng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Châu Thành được bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân huyện cũng đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện; Miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Đồng thời, bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Châu Ngọc Thi.
Hội đồng nhân dân huyện cũng thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Hà Minh Đấu, Trưởng Công an huyện và ông Nguyễn Minh Thống, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, trúng cử Ủy viên UBND huyện phụ trách Nội vụ./.

VŨ HÙNG