Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Nâng Chỉ số cải cách hành chính, tạo sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Ngày đăng: 31/07/2019

Xem với cở chữ : A- A A+
(Cổng TTĐT AG)- Năm 2018, Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) An Giang đạt 80,77 điểm, xếp hạng 8/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và xếp hạng 4/13 tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL. Tỉnh đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, áp dụng có hiệu quả vào thực tế, tạo chuyển biến tích cực, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ CCHC.

Responsive image
 

Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông bước đầu xây dựng hình ảnh chính quyền thân thiện, phục vụ đối với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Qua đó, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; tạo sự hài lòng của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp, thu hút các hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể, cá nhân đạt kết quả cao Chỉ số CCHC năm 2018 và có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ứng dụng công nghệ thông tin vào CCHC

Năm 2018 là năm thứ 3 An Giang triển khai, thực hiện chương trình CCHC tỉnh giai đoạn 2016-2020; tiếp tục xác định cán bộ, công chức, viên chức là khâu then chốt, thủ tục hành chính là khâu đột phá, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền, tăng cường cung ứng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 qua mạng internet, qua dịch vụ bưu chính, xây dựng chính quyền điện tử tỉnh An Giang. 

Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm sâu sát, ban hành nhiều văn bản quan trọng chỉ đạo, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; giám sát quá trình giải quyết thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp; kiểm tra, công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính, chấn chỉnh, xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, giờ giấc, đạo đức công vụ...

Phó Giám đốc Sở Nội Vụ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Trương Long Hồ cho biết: "Kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của 18 cơ quan chuyên môn của tỉnh, Sở Ngoại vụ đứng đầu với 95,83 điểm; đứng đầu các huyện, thị xã, thành phố là TX. Tân Châu với 96,38 điểm. Kết quả Chỉ số CCHC năm 2018, Sở Giao thông - Vận tải An Giang đứng đầu các Sở, ban ngành tỉnh với 9479 điểm; UBND TP. Châu Đốc đứng đầu các huyện, thị xã, thành phố với 93,58 điểm".

Phân tích kết quả, trong 34 tiêu chí, 70 tiêu chí thành phần tự đánh giá thẩm định của Chỉ số CCHC cấp tỉnh năm 2018, An Giang đạt điểm tối đa 16 tiêu chí, 47 tiêu chí thành phần; không đạt điểm tối đa 18 tiêu chí, 23 tiêu chí thành phần. Kết quả khảo sát sự hài lòng đối với 18 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đạt bình quân 87,42% đánh giá hài lòng. Trong đó, có 7 cơ quan đạt trên 90% hài lòng; 10 cơ quan đạt từ 80% đến 90% hài lòng. Chỉ có 1 đơn vị có Chỉ số hài lòng đạt 52%. Kết quả Chỉ số hài lòng đối với UBND 11 huyện, thị xã, thành phố đạt bình quân 84,9% đánh giá hài lòng. Trong đó, có 4 đơn vị đạt từ 90% đối tượng khảo sát hài lòng, 4 đơn vị đạt từ 80% đến dưới 90% và 3 đơn vị đạt mức từ 70% đến dưới 80%. 

Kết quả đo lường sự hài lòng năm 2018 của tỉnh đạt bình quân 86,46% đối tượng khảo sát đánh giá hài lòng và đều đạt trên 80% đánh giá hài lòng ở cả cấp Sở và UBND cấp huyện. Trong đó, cấp sở đạt 87,42%; cấp huyện đạt 84,9%. "Với kết quả đó, có thể thấy chất lượng cung ứng dịch vụ công, hay chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương đã tạo được sự hài lòng khá tốt trong nhân dân" - ông Hồ nhận định.

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao kết quả CCHC tỉnh năm 2018, sự nỗ lực của các Sở, ban ngành, địa phương hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu của chương trình. Đồng thời, đề nghị Ban Chỉ đạo CCHC tỉnh cùng các Sở, ngành làm rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan đối với lĩnh vực mất điểm, có giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC phù hợp chức năng, nhiệm vụ quản lý điều hành. Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện CCHC.

;Để tiếp tục thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các Sở, ban, ngành tỉnh và UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số CCHC phù hợp. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện Quyết định số 3455 của UBND tỉnh về quy định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính trong thực hiện CCHC. Phát huy những mặt đạt được và khắc phục những tồn tại, hạn chế, tích cực nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, sáng kiến, mô hình hay trong công tác CCHC để tham mưu UBND tỉnh triển khai nhân rộng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình yêu cầu, thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ CCHC; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện kết nối liên thông và vận hành hệ thống thông tin một cửa điện tử đến tất các các sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện, xã. Đưa vào vận hành hệ thống camera giám sát tại Bộ phận một cửa và giải quyết hiệu quả thủ tục hành chính; nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ đối với người dân, tổ chức, doanh nghiệp, góp phần nâng cao kết quả Chỉ số CCHC của tỉnh năm 2019./.

 
HẠNH CHÂU