Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Tỉnh An Giang
cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Lịch làm việc UBND tỉnh

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 11/5/2020 đến 17/5/2020

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 04/5/2020 đến 10/5/2020

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 27/4/2020 đến 03/5/2020

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 20/4/2020 đến 26/4/2020

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 13/4/2020 đến 19/4/2020

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 06/4/2020 đến 12/4/2020

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 30/3/2020 đến 05/4/2020

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 23/3/2020 đến 29/3/2020

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 16/3/2020 đến 22/3/2020

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 09/3/2020 đến 15/3/2020

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 02/3/2020 đến 08/3/2020

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 24/02/2020 đến 01/3/2020

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 17/02/2020 đến 23/02/2020

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 17/02/2020 đến 23/02/2020

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 10/02/2020 đến 16/02/2020

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 03/02/2020 đến 09/02/2020

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 13/01/2020 đến 19/01/2020

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 13/01/2020 dến 02/02/2020

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 06/01/2020 đến 12/01/2020

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH Từ 06/01/2020 dến 02/02/2020

 
Danh mục
Warning

Warning

No content was found to render for this portal page.