Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

076.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Chính sách thu hút đầu tư

Nhiều chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang (22/12/2016)

 

Đầu tư 20 tỷ đồng mở rộng Cụm công nghiệp –Tiểu thủ công nghiệp Tân Trung (27/10/2016)

 

Hội thảo tăng cường năng lực cho Hiệp hội doanh nghiệp trong vận động chính sách và thúc đẩy sử dụng Bộ công cụ tự đánh giá năng lực (15/09/2016)

 

UBND tỉnh An Giang và Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam cam kết tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp (31/08/2016)

 

Huyện An Phú tổ chức lễ ra mắt Ban hỗ trợ Doanh nghiệp (29/08/2016)

 

THÔNG BÁO THÀNH LẬP BAN HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP HUYỆN TRI TÔN (18/08/2016)

 

QUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết hồ sơ, thủ tục đầu tư theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang (05/07/2016)

 

QĐ Vv quy định mức chi hỗ trợ đối với chính sách khuyến khích phát triển, hợp tác, ... theo QĐ số 62/2013/QĐ-TTg của TTCP trên địa bàn tỉnh (14/03/2016)

 
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh