Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Chính sách thu hút đầu tư

Danh mục dự án mời gọi đầu tư tỉnh An Giang (20/09/2018)

 

An Giang kết nối cơ hội, hợp tác thành công (20/09/2018)

 

An Giang: Công ty Cổ phần Đầu tư Asia Star An Giang đầu tư 4.550 tỷ đồng xây dựng khu Nông nghiệp công nghệ cao Tân Trung (19/09/2018)

 

An Giang nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp (10/09/2018)

 

An Giang: Hơn 6 tỷ đồng hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ năm 2018 (07/09/2018)

 

Hiệu quả nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Thoại Sơn (14/08/2018)

 

An Giang: Bảo đảm an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (14/08/2018)

 

An Giang ban hành mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo giai đoạn 2018 – 2020 (08/08/2018)

 

Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp – Cơ hội cho thanh niên An Giang làm giàu cho bản thân và giúp ích cho cộng đồng (01/08/2018)

 

Hội Nông dân tỉnh bàn giao máy đánh đường cho hộ sản xuất đường thốt nốt tại xã An Cư (25/07/2018)

 

Ban Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh An Giang đã xử lý 324 đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp (18/07/2018)

 

Hội nghị kết nối Ngân hàng và doanh nghiệp năm 2018 - 6 doanh nghiệp trong tỉnh An Giang tham gia kết hợp đồng nguyên tắc cấp tín dụng với tổng vốn hơn 128 tỷ đồng (06/07/2018)

 

Ban hỗ trợ doanh nghiệp huyện Phú Tân giải quyết khó khăn cho 11 lượt doanh nghiệp (05/07/2018)

 

An Giang Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh giai đoạn 2018 – 2025 (28/06/2018)

 

An Giang triển khai Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (22/06/2018)

 

An Giang: Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 (22/06/2018)

 

Hướng dẫn biện pháp hỗ trợ các TCTD cho vay phát triển nông nghiệp (20/06/2018)

 

Startups và các chính sách hỗ trợ startup của Việt Nam (28/05/2018)

 

Nhiều chính sách đối với khu công nghiệp, khu kinh tế (25/05/2018)

 

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 (17/05/2018)

 

Xác nhận ưu đãi các dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên (14/05/2018)

 

Thống nhất chủ trương hỗ trợ Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu 15 tỷ đồng để đầu tư 17 tuyến phố trên địa bàn thị xã đạt chuẩn tuyến phố văn minh (26/04/2018)

 

Nhiều chính sách khuyến khích DN đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn (24/04/2018)

 

Nhiều chính sách phát triển ngành nghề nông thôn (17/04/2018)

 

Chính thức triển khai chương trình cho vay ưu đãi NƠXH (16/04/2018)

 
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh