Lịch làm việc UBND tỉnh

Cập nhật : 09/01/2014 | 09:59
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    

LỊCH LÀM VIỆC CỦA THƯỜNG TRỰC UBND TỈNH

Từ 16/01/2017 đến 22/01/2017


    Ngày

Chủ tịch

Vương Bình Thạnh

Phó Chủ tịch

Lê Văn Nưng

Phó Chủ tịch

Nguyễn Thanh Bình

Phó Chủ tịch

Lâm Quang Thi

Thứ hai

16/01

(19/12 âl)

Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) (tại Hội trường Tỉnh)

Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) (tại Hội trường Tỉnh)

Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) (tại Hội trường Tỉnh)

S: 10g30 Trường Đại học Khoa học tư nhiên TPHCM đến chúc Tết (P.KGVX- Kiến)

Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) (tại Hội trường Tỉnh)

Thứ ba

17/01

(20/12 âl)

S: Tổng kết công tác Phong trào xây dưng toàn dân Bảo vệ an ninh tổ quốc (P.NC- Tải)

 

 

S: 8g Hội nghị Tổng kết ngành BHXH – HTUB (P.KGVX-Kiến)

S: 9g30 Tiếp Trường ĐH Tôn Đức Thắng đến chúc Tết – PK 2 (P.KGVX- Kiến)

C: Đi công tác Hà Nội

S: Thăm và chúc Tết huyện An Phú  (P.NC- Vương)

C: 15g Tiếp Phó Tổng Tư lệnh Hoàng gia Campuchia (tại Tỉnh Ủy)

C: 15g30 Tiếp Phó Tỉnh trưởng Tỉnh Kandal đến chúc Tết – PH1 (P.NC - Hương)

Thứ tư

18/01

(21/12 âl)

S: Tổng kết công tác Tư pháp – HTUB (P.NC- Vương)

C: Tổng kết công tác Thanh tra (P.NC- Vương)

S: Đi chúc Tết tại Châu Phú

C: Đi chúc Tết tại  Thoại Sơn

Dự Hội nghị tổng kết công tác báo chí tại Hà Nội

S: 8g Hội nghị Tổng kết ngành Nông nghiệp – (P.KTN- Tuyến)

Thứ năm

19/01

(22/12 âl)

S: 8g Họp mặt nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, Việt kiều tiêu biểu – HTUB (P.KGVX - Lữ)

 

 

S: 8g Họp mặt nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, Việt kiều tiêu biểu – HTUB (P.KGVX – Lữ)

C: Thăm và chúc Tết các đơn vị huyện Tri Tôn và Tịnh Biên (P.KGVX-Lữ)

S: 8g Họp mặt nhân sĩ, trí thức, dân tộc, tôn giáo, Việt kiều tiêu biểu – HTUB (P.KGVX-  Lữ)

Thứ sáu

20/01

(23/12 âl)

 

C: 15g Họp mặt Báo chí – HTUB (P.KGVX-Kiến)

S: Tổng kết ngành Tài chính  (P.KTTH- Hải)

 

S: 7g30 Dự Tổng kết ngành VHTTDL năm 2016 (tại KS Hòa Bình 1) (P.KGVX-Lữ)

C: 14g Họp Hội đồng thẩm định Quy hoạch du lịch Cù lao Giêng – PH 4 (P.KGVX-Lữ)

C: 15g Họp mặt Báo chí – HTUB (P.KGVX-Kiến)

S: 10g Tiếp Đoàn Phó Tỉnh trưởng tỉnh Ta Keo đến chúc Tết (P.NC- Hương)

C: 15g Họp mặt Báo chí – HTUB (P.KGVX-Kiến)

Thứ bảy

21/01

(24/12 âl)

 

 

T: 18g30 Dự Chương trình Tết sum vầy tại Công trường Trưng Nữ Vương (P.KGVX-Trung)

 

Chủ nhật

22/01

(25/12 âl)