Đảng bộ xã Hòa An học theo Bác “Nói đi đôi với làm”

Cập nhật : 11/01/2017 | 10:52
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
(Cổng TTÐT An Giang) - “Nói đi đôi với làm” là nguyên tắc đầu tiên trong ba nguyên tắc đạo đức Cách mạng theo quan niệm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nói thì phải làm, xây đi cùng với chống và tu dưỡng đạo đức suốt đời”.

Năm 2016, Đảng bộ xã Hòa An, Chợ Mới tập trung vào việc thực hiện chuẩn mực “Nói đi đôi với làm” và làm thì đến nơi đến chốn. “Nói” trong Nghị quyết năm, “nói” trong các phiên họp Ban chấp hành định kỳ để giao việc cụ thể và “làm” trong cộng đồng dân cư nhằm đạt các chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương, trong phiên họp lần sau, các kết luận “nói” để kiểm tra, đánh giá cán bộ - đảng viên “làm” tới đâu, những khó khăn vướng mắc phát sinh cần được tháo gở, từ đó tiếp tục “làm” cho đến nơi đến chốn.


Đảng bộ xã Hòa An có 16 chi, đảng bộ với 297 đảng viên, để thực hiện tốt chuẩn mực này, từ đầu năm Đảng bộ đã tổ chức cho tất cả cán bộ, đảng viên học tập quán triệt các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị TW XII, gắn với chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách gương mẫu, nói đi đôi với làm”; các lớp học quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; chương trình hành động của Đảng bộ thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Đại hội Huyện Đảng bộ lần thứ XI và nhấn mạnh nội dung chuyên đề năm 2016 thực hiện chuẩn mực “Nói đi đôi với làm” và làm thì đến nơi đến chốn. Đảng bộ cũng đã làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng để mọi cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ và hành động thống nhất đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 


Gắn kết chặt chẽ chuẩn mực với các nhiệm vụ chính trị đang và sẽ triển khai trên địa bàn, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, để tăng tính thuyết phục, người làm công tác tuyên truyền ngoài “nói”, phải “làm” đúng những gì mình nói, để nhân dân làm theo, luôn ghi nhớ lời dạy của Bác về công tác tuyên truyền “cần phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”, chứ không phải chỉ nói suông, chỉ ngồi viết mệnh lệnh. Thực hiện tốt phương châm “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, làm gương trên tinh thần “nói ít làm nhiều”, nghiêm túc, thật thà, không dối trên, lừa dưới. Đảng bộ còn tổ chức các đợt đối thoại với nhân dân để ghi nhận tâm tư, nguyện vọng, những bức xúc của nhân dân trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, đồng thời đây còn là kênh thông tin giám sát của nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong “nói” và “làm”. Thực hiện chuẩn mực “Nói đi đôi với làm”, cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị cơ bản nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương để tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân, vận động nhân dân thực hiện, bản lĩnh chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên từng bước được nâng lên, phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ tổ chức đã giao. 


Trong công tác tuyên truyền, cán bộ, đảng viên đã thể hiện được lời nói đi đôi với việc làm, không chỉ bản thân thực hiện trước tiên, còn vận động gia đình thực hiện, tạo tiền đề để quần chúng làm theo. Khắc phục dần tình trạng “nói mà không làm” hay “nói một đằng làm một nẻo”. Trong hoạt động thực tiễn, nhiều vấn đề nhân dân kiến nghị được ghi nhận để phản ánh và thực hiện, thông qua các buổi tiếp xúc cử tri. Bộ phận tiếp nhận và trả lời kết quả, cán bộ, đảng viên đã giữ chữ “Tín” với nhân dân thể hiện rõ nét lời nói đi đôi với việc làm, khắc phục tình trạng “hứa mà không làm”. Nhiều chi bộ thực hiện hỗ trợ kịp thời người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 342 triệu đồng, một biểu hiện thiết thực và sinh động trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. 


Thông qua việc “Nói đi đôi với làm”, nhiều tập thể đã phấn đấu với quyết tâm cao hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chính trị đề ra, như: Chi bộ y tế đạt chuẩn quốc gia năm 2016; tiếp tục phát huy mô hình “Bỏ ống heo giúp bệnh nhân nghèo”; Đảng bộ bộ phận trường THCS với mô hình “Cùng với hội PHHS mua màn hình phục vụ cho giảng dạy và học tập”; Chi bộ trường tiểu học “A”với mô hình “Chung tay hỗ trợ BHYT cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”; Chi bộ Bình Thạnh 2, Bình Thạnh 1 với mô hình “Cùng với chức sắc tôn giáo bà con có đạo tham gia xây dựng cầu, lộ bê tông”. Ban Tuyên giáo Đảng ủy chủ động biên soạn các tài liệu về tư tưởng tấm gương đạo đức của Bác phát trên đài truyền thanh; các bài viết cho Mặt trận, đoàn thể tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác lan tỏa trong cộng đồng - từ đó đã có nhiều phần việc làm theo lời Bác cụ thể. Xây dựng nếp sống văn hóa theo tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác, các Chi bộ ấp triển khai, vận động nhân dân thực hiện nội dung 10 tiêu chí tổ tự quản học tập và làm theo Bác. 


Trong năm, triển khai thực hiện 3 mô hình có tác động đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, đó là mô hình hội Cựu chiến binh kết hợp với Chi bộ - Ban ấp Bình Quới xây dựng ấp giảm tội phạm, không tệ nạn ma túy; mô hình Chi bộ UBND xã với nội dung “Thực hành tốt đạo đức công vụ theo tư tưởng của Bác”; mô hình ấp Bình Phú với nội dung “Ấp tự quản về môi trường – thu gom rác”. Là bộ phận giúp việc cho Đảng bộ trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đồng thời theo dõi các hoạt động “làm” của các Chi bộ, đồng chí Nguyễn Minh Quan, Phó Ban tuyên giáo Đảng ủy xã Hòa An nhận xét: “Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2016 có nhiều nổi trội so với năm 2015, đặc biệt là hoạt động làm theo với 3 mô hình mới mang tính đặc thù của địa phương, chẳng hạn như chương trình hành động của Đảng bộ nói đi đôi với làm, thứ hai là mô hình cán bộ công chức của bộ phận một cửa trong việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đạo đức công vụ, và thứ ba là mô hình xuất phát từ đặc thù của địa phương chi bộ ấp Bình Phú về mô hình tự quản về môi trường và thu gom rác. Đó là ba mô hình mang tính chất mới hơn, có tác động đến đời sống nhân dân nhiều hơn, trong năm 2017 này, để củng cố niềm tin của nhân dân thì mô hình của bộ phận một cửa sẽ tiếp tục phát huy hơn để người dân ngày càng tin tưởng nhiều hơn”.


Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện nội dung 10 tiêu chí tổ tự quản học tập và làm theo Bác trong thời gian qua ở các Chi bộ, nhất là Chi bộ ấp còn  nhiều lúng túng, dẫn đến chưa xác lập được phần việc “làm theo” dẫn đến chỉ “làm” chung chung, chưa sâu sát cho từng việc, nói về những hạn chế cũng như định hướng cho việc học tập và làm theo Bác theo tinh thần của Chỉ thị 05, một trong những phần việc mà Đảng bộ sẽ “làm” để lãnh đạo thắng lợi lộ trình đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2017, đồng chí Nguyễn Minh Quan cho biết thêm: “Về hạn chế trong việc thực hiện chỉ thị 05, nghị quyết TW4 khóa XII là không xác lập được phần việc để làm theo, phần hồn của tư tưởng Hồ Chí Minh là ở chỗ này, chúng ta không xác lập được phần việc làm theo sẽ rơi vào tình trạng chung chung, thứ hai là ở 10 nội dung tổ tự quản, trong năm 2017, ngoài việc thực hiện chỉ thị 05, nghị quyết TW4 cùng các văn bản hướng dẫn, Chi bộ ấp cần lưu tâm đến 10 nội dung tổ tự quản học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đây là một trong những vấn đề cốt lỏi trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh, cái chiều sâu của nó nằm ở chỗ này, vì người dân mà làm theo tư tưởng tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh thì trong 10 tiêu chí đã thể hiện hết trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”


Trong buổi tổng kết công tác xây dựng Đảng và vận động quần chúng trong năm 2016, nhìn lại một năm thực hiện nghị quyết của Đảng bộ và Chỉ thị 03, Đảng bộ cũng đã thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, yếu kém của từng tập thể, cá nhân, một lần nữa đồng chí Bí thư Đảng ủy Võ Thiên Văn kết luận là những lời “nói” trong phiên họp để các Chi bộ xác lập những phần việc bằng những việc “làm” cụ thể góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết năm 2017 và đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới theo lộ trình, đồng chí nói: “Nhìn nhận lại những hạn chế của Đảng bộ, những hạn chế của từng cá nhân để khắc phục những yếu kém, những chỉ tiêu chưa đạt được để có những kế hoạch, chương trình, phấn đấu tốt hơn góp phần hoàn thành nghị quyết Đảng bộ đã đề ra để năm 2017 đạt chuẩn nông thôn mới theo nghị quyết và nguyện vọng của Ban thường vụ huyện ủy đối với Đảng bộ. Các Đoàn thể, y tế phối hợp để tuyên truyền người dân mua bảo hiểm y tế, để đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017 này chúng ta phải đạt 85%, phải quyết tâm thực hiện, phải có phân công cụ thể, trực tiếp giao chỉ tiêu, các đồng chí trong Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các Ban xây dựng Đảng để thực hiện thắng lợi nghị quyết này. Về các mô hình dân vận khéo, từng đoàn thể thực hiện các mô hình cũng phù hợp theo thực tế của xã, quyết tâm thực hiện chỉ thị 05 và nghị quyết TW 4 cùng khẩu hiệu hành động của huyện ủy để đánh giá năng lực cán bộ, soi rọi lại bản thân để ngày càng khắc phục tốt hơn”   


Thực hiện chuẩn mực “Nói đi đôi với làm” của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã có tác động rất lớn đến các tầng lớp nhân dân, nhất là tạo lập, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên đã thể hiện chuẩn mực trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ  đó nhân dân tin và làm theo, góp phần làm cho diện mạo của xã không ngừng thay đổi, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện. Trong thời gian tới, Đảng bộ tiếp tục “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chỉ thị 05 với phương pháp “học đi, học lại” gắn kết chặt chẽ vừa học – vừa làm bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực thực hiện theo phương châm “trên trước dưới sau, trong trước ngoài sau”, từng Chi bộ sẽ bổ sung nội dung chuẩn mực đạo đức phù hợp, sát với chức năng nhiệm vụ gắn với thực thi đạo đức công vụ, đặc biệt nhấn mạnh các lời dạy của Bác đối với ngành, lĩnh vực mình phụ trách, từ đó tuyên truyền phổ biến rộng rãi trong nhân dân ./. 


Võ Phạm