Phê duyệt đề tài “Nghiên cứu TP hóa học hướng tác dụng hạ đường huyết và bào chế chế phẩm hỗ trợ điều trị đái tháo đường từ lá cây Sầu đâu ăn lá (Azadirachta sp.) tại An Giang”

Cập nhật : 03/01/2017 | 10:22
Phóng lớn Trở về mặc định Thu nhỏ    
(Cổng TTÐT An Giang) - Ngày 30 tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh đã phê duyệt đề tài “Nghiên cứu thành phần hóa học hướng tác dụng hạ đường huyết và bào chế chế phẩm hỗ trợ điều trị đái tháo đường từ lá cây Sầu đâu ăn lá (Azadirachta sp.) tại An Giang” tại Quyết định số 3736/QĐ-UBND.

Mục tiêu đề tài nhằm nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất và phát triển thực phẩm chức năng từ cao lá Sầu đâu tại An Giang, với các mục tiêu cụ thể gồm: (1) xác định thành phần hoá học và tác dụng hạ đường huyết của dược liệu Sầu đâu ăn lá mọc tại An Giang, (2) bào chế viên nén bao phim hỗ trợ điều trị đái tháo đường từ dược liệu Sầu đâu ăn lá mọc tại An Giang, (3) xây dựng vùng trồng nguyên liệu phục vụ sản xuất thương mại sản phẩm từ lá Sầu đâu, (4) xây dựng quy trình sản xuất, mô hình điểm về trồng, thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm từ lá Sầu đâu, (5) đào tạo, nâng cao năng lực (nông dân, cán bộ kỹ thuật, cơ sở/công ty/doanh nghiệp,….) về quy trình sản xuất, bảo quản, sơ chế nguyên liệu và quy trình chiết tách, chế biến sản phẩm từ lá Sầu đâu và (6) xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường tiêu thụ lá Sầu đâu và các sản phẩm từ lá cây Sầu đâu tại An Giang. 


Đề tài do PGS.TS. Dương Xuân Chữ - Trường Đại học Y dược Cần Thơ làm chủ nhiệm và được thực hiện trong 28 tháng (Từ tháng 01/2017 đến 05/2019)


Theo đó, để đạt được mục tiêu đề ra, các nội dung thực hiện của đề tài gồm:


- Thứ nhất, tiêu chuẩn hóa về nguồn nguyên liệu.
- Thứ hai, xây dựng qui trình chiết xuất cao và phân lập hợp chất có hoạt tính hạ đường huyết.
- Thứ ba, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng cao dược liệu chuẩn hóa.
- Thứ tư, đánh giá độc tính cấp, trường diễn, bán trường diễn.
- Thứ năm, thiết kế công thức và xây dựng quy trình bào chế viên nén bao phim chứa cao lá Sầu đâu.
- Thứ sáu, kiểm nghiệm thành phẩm và dự thảo tiêu chuẩn kiểm nghiệm sản xuất viên nén bao phim cao lá Sầu đâu.
- Thứ bảy, sản xuất thử nghiệm viên nén bao phim thực phẩm chức năng chứa cao lá Sầu đâu.
- Thứ tám, theo dõi độ ổn định của viên nén bao phim chứa cao chiết lá Sầu đâu ở điều kiện lão hóa cấp tốc.

- Thứ chín, tổ chức hội thảo khoa học tại Sở Khoa học và Công nghệ với nội dung thông tin kết quả và thu thập ý kiến chuyên gia, nhà quản lý y dược, nhà khoa học, công ty để hoàn thiện chuyển giao kết quả đề tài.


Dự toán kinh phí thực hiện của đề tài là 1.127.839.232 đồng từ nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ.
Theo Quyết định, đơn vị phối hợp thực hiện đề tài gồm Sở Y tế tỉnh An Giang và Hạt Kiểm lâm huyện Tri Tôn.

Được biết, đơn vị tiếp nhận sử dụng kết quả của đề tài là Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang và các tổ chức, cá nhân khác nếu có yêu cầu theo quy định hiện hành.


Bạch Kim