Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

Ban Bí thư Trung ương Đảng: Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII

19/05/2017

(Cổng TTÐT An Giang) - Sáng 18/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì và phát biểu chỉ đạo.


Dự hội nghị tại các điểm cầu An Giang có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành các tổ chức chính trị xã hội tỉnh và các huyện, thị, thành phố. Qua một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, có thể khẳng định, đến nay đã đạt được kết quả bước đầu, góp phần quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2016 và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong cả nước đã tập trung chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên gắn với thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII).

Việc tổ chức học tập nghiêm túc các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, thấy rõ hơn trách nhiệm của mỗi tập thể, cá nhân trong việc học tập và làm theo Bác, là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, đổi mới phong cách để trở thành người cán bộ, đảng viên tốt


Nhiều cấp ủy các cấp thể hiện sự năng động, sáng tạo, tìm tòi, lựa chọn và quyết tâm thực hiện Chỉ thị bằng những phương pháp mới, cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, trong đó có việc kế thừa các kinh nghiệm và kết quả gần 15 năm liên tục thực hiện việc học tập và làm theo Bác.Công tác kiểm tra, đôn đốc của cấp ủy các cấp trong năm đầu tiên thực hiện Chỉ thị 05 được tiến hành nghiêm túc, có kế hoạch, nội dung thiết thực, kịp thời động viên, khuyến khích các địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị làm tốt, đôn đốc, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Công tác sơ kết được cấp ủy các cấp quan tâm. Một số tỉnh, thành phố đã chỉ đạo sơ kết từ cơ sở và báo cáo lên Trung ương, gắn với biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo không khí phấn khởi, tự tin thực hiện.

Từ thực tiễn triển khai thực hiện, cả nước đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay, có hiệu quả của những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu về tinh thần dám nghĩ dám làm, tích cực đi đầu, sáng tạo, có sức lan tỏa mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Qua đó đã góp phần tạo động lực thúc đẩy, đưa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội các cấp đi vào cuộc sống. 

Bên cạnh những kết quả đạt được việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 cũng còn những hạn chế như: Tính chủ động, sáng tạo, sự phù hợp với điều kiện, đặc thù của đơn vị, địa phương còn hạn chế. Một số nơi còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại. Nhiều địa phương, đơn vị lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch làm theo Bác của tập thể và cá nhân. Một số nơi hướng dẫn đăng ký làm theo chưa sát yêu cầu thực tế của đơn vị mình, nên việc xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện còn chung chung, khó đánh giá kết quả thực hiện. Việc “nêu gương” của người đứng đầu một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị có lúc, có nơi chưa thực sự trở thành “động lực” thúc đẩy việc làm theo của cán bộ, đảng viên và nhân dân… Công tác tuyên truyền, giáo dục, mặc dù được cấp ủy quan tâm hơn, nhưng chưa thường xuyên, liên tục. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch còn chậm và nhiều hạn chế.

Tại hội nghị có 15 tham luận, ý kiến của các bộ, ngành, địa phương trao đổi, chia sẻ về những kinh nghiệm và cách làm  hay của các tập thể cũng như cá nhân trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
 
Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng việc học tập và làm theo Bác đã thực sự lan tỏa trong cuộc sống và đạt được nhiều kết quả tích cực, đáng khích lệ. Đồng chí nhấn mạnh "Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" là việc làm thường xuyên, liên tục và lâu dài. Do đó, để phát huy những kết quả đã đạt được và khắc phục những hạn chế trong thời gian qua, đồng chí yêu cầu: Tiếp tục đổi mới và nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị và đây thực sự trở thành “động lực” thúc đẩy việc làm theo của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt, người đứng đầu phải có quyết tâm chính trị cao, sáng tạo trong tư duy, quyết liệt trong hành động, tập trung đổi mới phong cách, tác phong công tác gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại trực tiếp với dân, chống bệnh thành tích, hình thức, nói đi đôi với làm, tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị số 05 theo hướng tập trung phát hiện, cổ vũ, quảng bá, nhân rộng những mô hình hiệu quả, những gương điển hình tiên tiến. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các nội dung khác. Chủ động nắm bắt, phát hiện những hạn chế, lúng túng trong quá trình tổ chức thực hiện để từ đó kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc, bức xúc nổi cộm nảy sinh trong thực tế. Chú trọng công tác tự kiểm tra việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh tặng Bằng khen cho các tập thể có thành xuất sắc trong việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2017

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Trung ương đã khen thưởng 28 tập thể và 48 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Dịp này, UBND tỉnh An Giang đã tặng Bằng khen cho 104 tập thể, 133 cá nhân có thành xuất sắc trong việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2017.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành xuất sắc trong việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2017

Trúc Quỳnh
các tin khác