Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Từ ngày 20/02/2018, áp dụng quy định về điều kiện để hỗ trợ ăn trưa cho trẻ em mẫu giáo

07/02/2018

(Cổng TTĐT AG)- Ngày 05 tháng 01 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định 06/2018/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2018.

        (Ảnh minh họa – nguồn internet)

Đối tượng áp dụng của Nghị định này bao gồm: (1) Trẻ em độ tuổi mẫu giáo (không bao gồm trẻ em dân tộc thiểu số rất ít người theo quy định tại Nghị định số 57/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chính sách ưu tiên tuyển sinh và hỗ trợ học tập đối với trẻ em mẫu giáo, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số rất ít người) đang học tại lớp mẫu giáo trong các cơ sở giáo dục mầm non quy định tại Điều 3 của Nghị định này; (2) Giáo viên mầm non quy định tại Điều 7 của Nghị định này; (3) Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

     Theo đó, trẻ em được  hỗ trợ tiền ăn trưa bằng 10% mức lương cơ sở/trẻ/tháng, nhưng không quá 9 tháng/năm học nếu bảo đảm một trong những điều kiện sau: Có cha mẹ hoặc cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em thường trú ở xã, thôn đặc biệt khó khăn (ĐBKK) vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển, hải đảo theo quy định của Thủ tướng; Không có nguồn nuôi dưỡng được quy định tại khoản 1 Điều 5 Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013; Là nhân khẩu trong gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo theo quy định của Thủ tướng.

     Ngòai ra, Nghị định cũng quy định về thủ tục, trình tự và thời gian hỗ trợ ăn trưa./.                               

                                                                                                                                                              
Tấn Mẫm
các tin khác
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh