Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Xây dựng và phát triển thành phố Long Xuyên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025

20/04/2017

(Cổng TTÐT An Giang) - Nhằm xây dựng và phát triển thành phố Long Xuyên trở thành thành phố văn minh, hiện đại và có vị trí quan trọng trong hệ thống đô thị của vùng đồng bằng Sông Cửu Long. Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành kế hoạch số 33-KL/TU về việc xây dựng và phát triển thành phố Long Xuyên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025.

Theo đó, Xác định thế mạnh thương mại - dịch vụ là nền tảng và động lực chính để có chiến lược đầu tư bài bản, tạo sự đột phá trong phát triển và gắn chặt với phát triển du lịch. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, đổi mới công tác dạy nghề, đào tạo lao động găn với nhu cầu sử dụng của các doanh nghiệp và xã hội. Xây dựng nền hành chính của thành phố chuyên nghiệp, năng động, hiệu quả và vì dân. Triển khai quyết liệt và đồng bộ cac giải pháp tạo sự chuyển biến thực sự trong cải cách thủ tục hành chính, tạo lập môi trường đâu tư, kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, phát triển mạnh mẽ lực lượng doanh nghiệp, doanh nhân, đưa thành phố Long Xuyên trở thành trung tâm khởi nghiệp của tỉnh…

Phấn đấu đến năm 2020, thành phố Long Xuyên đạt tiêu chuẩn đô thị loại I. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số NQ/TU, thông báo kết luận số 92-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa VIII) về xây dựng và phát triển thành phố Long Xuyên phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ và xu hướng phát triển trong tình hình mới. Phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng đi đôi với nâng cao chất lượng tăng trưởng, hướng tới mục tiêu cao nhất là nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân thành phố. Phấn đẩu kể từ năm 2018, thành phố Long Xuyên phải vươn lên tự cân đối ngân sách. 


Quách Vân 
Nguồn: Kế luận số 33-KL/TU ngày 17 tháng 4 năm 2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh