Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Thu hồi đất để thực hiện dự án Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên

12/02/2018

(Cổng TTĐT AG)- Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến các chủ sử dụng đất về chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên.

Đây là dự án giáo dục đào tạo phát triển nguồn nhân lực sẽ phát huy tối đa mục tiêu và nhiệm vụ của dự án góp phần mang lại những lợi ích về hiệu quả kinh tế xã hội.

    Theo đó, diện tích đất dự kiến thu hồi khoảng 40.050,9 m2 (gồm: 4.522,3 m2 đất ở, đất trồng cây lâu năm do hộ gia đình, cá nhân quản lý, sử dụng và 35.528,6 m2 đất giáo dục, trụ sở, giao thông do Nhà nước quản lý) tại phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên được xác định theo Bản đồ hiện trạng, tỷ lệ 1:1000 do Văn phòng Đăng ký đất đai lập ngày 10 tháng 05 năm 2017.  

Kế hoạch thời gian:

Từ ngày 09 tháng 02 năm 2018 đến ngày 08 tháng 3 năm 2018 Thông báo chủ trương thu hồi đất, đo đạc hiện trạng, lập bản đồ thu hồi đất khu vực dự án.

Từ ngày 09 tháng 3 năm 2018 đến ngày 16 tháng 4 năm 2018 kiểm kê, giám định khối lượng thiệt hại về đất, tài sản gắn liền với đất.

Từ ngày 17 tháng 4 năm 2018 đến ngày 25 tháng 6 năm 2018 lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Từ ngày 26 tháng 6 năm 2018 đến ngày 26 tháng 7 năm 2018 niêm yết dự thảo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân.

Từ ngày 27 tháng 7 năm 2018 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018 trình phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường.

Cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất sau 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp kể từ ngày Thông báo thu hồi đất này được ban hành. Trường hợp người sử dụng đất trong khu vực thu hồi đất đồng ý để cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất trước thời hạn và theo kế hoạch, Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn, người có đất bị thu hồi sẽ được khen thưởng theo quy định./.
      Thành Khởi
các tin khác
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh