Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Hội nghị Tổng kết công tác Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

09/02/2018

(Cổng TTĐT AG)- Ngày 08/02/2018, Phó Chủ tich Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) tỉnh An Giang chủ trì Hội nghị Tổng kết công tác PBGDPL năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Ông Nguyễn Thanh Bình – PCT UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng PBGDPL tỉnh phát biểu chỉ đạo Hội ngh

Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, là thành viên của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và các đồng chí trong Tổ Thư ký giúp việc cho Hội đồng; đại diện, lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể cấp tỉnh, là thành viên của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 và các đồng chí trong Tổ Thư ký giúp việc cho Ban Chỉ đạo; các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, là Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện và Trưởng, Phó Trưởng Phòng Tư pháp cấp huyện.

Quang cảnh Hội ngh

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết năm 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và báo cáo tham luận của các ngành, địa phương. Kết luận Hội nghị Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình – Chủ tịch Hội đồng Phối hợp Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã chỉ đạo tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến các Luật, Pháp lệnh mới ban hành có hiệu lực trong năm 2018 và 2019 nhưng trọng tâm vẫn là Hiến pháp năm 2013, pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Công tác PBGDPL phải gắn liền với vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm; quan điểm, chính sách, văn bản về cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp.

- Các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, địa phương tiếp tục tổ chức tốt Ngày pháp luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương bằng hình thức phù hợp, hiệu quả; Chú trọng PBGDPL trong nhà trường; Triển khai thực hiện các hoạt động cao điểm trong tuần lễ Ngày pháp luật năm 2018 gắn với Hội thi thanh niên với các hình thức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật lần thứ 3 năm 2018.

- Nâng cao chất công tác PBGDPL cho đối tượng đặc thù.

- Nâng cao hiệu quả khai thác tủ sách pháp luật; triển khai tốt việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật góp phần xây dựng nông thôn mới.

- Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công tác hòa giải ở cơ sở.

- Huy động sự tham gia, đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân theo chủ trương xã hội hóa đối với công tác PBGDPL.

- Tổ chức thực hiện tốt tinh thần Quyết định số 2535/QĐ-UBND ngày 22/8/2017 của UBND tỉnh về việc Ban hành Chương trình PBGDPL trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2017 – 2021.

- Phát huy hơn nữa vai trò tham mưu của các thành viên Hội đồng, thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thường trực Hội đồng và các cơ quan, tổ chức liên quan trong công tác PBGDPL. Cơ quan thường trực của Hội đồng cần phát huy tốt vai trò đầu mối phối hợp, gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị, thành viên của Hội đồng, Ban Chỉ đạo để nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác PBGDPL.

 
Khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích cao trong công tác PBGDPL năm 2017

                                                                Hồ Thanh Bình 
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh