Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính

Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính tỉnh An Giang - Sở Tài chính Thông báo mời thầu Mua sắm tài sản

26/06/2017

Tên bên mời chào hàng : Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính tỉnh An Giang - Tên gói thầu Mua sắm tài sản thuộc kế hoạch Mua sắm tài sản phục vụ công tác của các cơ quan, tổ chức và dơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017

- Quy mô gói thầu: 987 bộ máy vi tính; 02 bộ lưu điện; 35 máy tính xách tay; 656 máy in; 42 máy photocopy và 11 máy fax.

- Nguồn vốn: Mua sắm tập trung năm 2017.

- Thời gian phát hành hồ sơ mời thầu: từ ngày 28/06/2017 đến thời điểm đóng thầu.

- Thời gian đóng và mở thầu: 08 giờ 00 phút ngày 18/07/2017.

- Địa điểm phát hành hồ sơ mời thầu và đóng mở thầu: 

+ Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính tỉnh An Giang.

+ Địa chỉ: Số 27 – 29 đường Huỳnh Văn Hây, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

+ Điện thoại: (0296) 3 954. 638 – (0296) 3 954 119

+ Fax: (0296) 3 954. 637

- Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 2.000.000 đồng.

Tìm hiểu thông tin chi tiết xin liên hệ Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính tỉnh An Giang theo địa chỉ nêu trên. 
các tin khác

tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh