Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính An Giang thông báo mời thầu Mua sắm tài sản theo phương thức tập trung cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện năm 2022

25/07/2022 |

Các tin khác

2d14903a-e359-4dff-80b3-9d0f720d3895

Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính An Giang thông báo mời thầu Mua sắm tài sản theo phương thức tập trung cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện năm 2022

nopic.jpg