Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Báo cáo tinh hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách

Thông báo công khai chỉ tiêu, biểu mẫu, thuyết minh làm căn cứ trình HĐND cấp tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương tỉnh An Giang và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2019 (03/12/2018)

 

Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính- ngân sách Tháng 10, kế hoạch công tác tháng 11/2018 (20/11/2018)

 

Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính- ngân sách Qúy III, kế hoạch công tác Qúy IV/2018 (05/11/2018)

 

Thông báo công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang quý III năm 2018 (05/11/2018)

 

Thông báo công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang Quí III năm 2018 (25/10/2018)

 

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính Ngân sách Quí III, kế hoạch công tác Quí IV-2018 (25/10/2018)

 

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính Ngân sách tháng 8, kế hoạch cộng tác Tháng 9-2018 (26/09/2018)

 

Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính- ngân sách Tháng 7, kế hoạch công tác tháng 8/2018 (28/08/2018)

 

Thông báo công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang 6 tháng đầu năm 2018 (23/07/2018)

 

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính- ngân chính Qúy II, kế hoạch công tác quý III/2018 (23/07/2018)

 

Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính- ngân sách Tháng 5, kế hoạch công tác tháng 6/2018 (28/06/2018)

 

Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính- ngân sách tháng 4, kế hoạch công tác tháng 5/2018 (21/05/2018)

 

Công khai tình hình thực hiện dự toán Ngân sách tỉnh An Giang Qúy I/2018 (24/04/2018)

 

Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính- ngân sách Qúy I, kế hoạch công tác Qúy II/2018 (24/04/2018)

 

Báo cáo tình hình thực hiện công tác công khai dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi và phân bổ ngân sách địa phương tỉnh An Giang năm 2018 (16/04/2018)

 

Báo cáo tình hình thực hiện công tác quyết toán chương trình mục tiêu quốc gia ngân sách cấp tỉnh và cấp huyện năm 2016 (11/04/2018)

 

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách thánh 02, kế hoạch công tác tháng 03/2018 (19/03/2018)

 

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách thánh 01, kế hoạch công tác tháng 02/2018 (23/02/2018)

 

Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách năm 2017, Phương hướng, nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách năm 2018 (31/01/2018)

 

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách tháng 11, kế hoạch công tác tháng 12/2017 (25/12/2017)

 

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách tháng 10, kế hoạch công tác tháng 11/2017 (22/09/2017)

 

Báo cáo Kết quả thực hiện dự toán thu, chi NSNN 9 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 (22/09/2017)

 

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách tháng 8, kế hoạch công tác tháng 9/2017 (19/09/2017)

 

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách tháng 07, kế hoạch công tác tháng 08/2017 (21/08/2017)

 

Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách quý II, Kế hoạch công tác quý III/2017 (24/07/2017)

 
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh