Cổng thông tin điện tử tỉnh an giang

 

Quyết định - Quy Hoạch - Kế Hoạch

ban hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh an giang

0296.3.854.164

thuthuchanhchinh@angiang.gov.vn
bản đồ địa giới hành chính
Báo cáo tinh hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách

Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiejn nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách năm 2017, Phương hướng, nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách năm 2018 (31/01/2018)

 

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách tháng 11, kế hoạch công tác tháng 12/2017 (25/12/2017)

 

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách tháng 10, kế hoạch công tác tháng 11/2017 (22/09/2017)

 

Báo cáo Kết quả thực hiện dự toán thu, chi NSNN 9 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017 (22/09/2017)

 

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách tháng 8, kế hoạch công tác tháng 9/2017 (19/09/2017)

 

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách tháng 07, kế hoạch công tác tháng 08/2017 (21/08/2017)

 

Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách quý II, Kế hoạch công tác quý III/2017 (24/07/2017)

 

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách tháng 05, kế hoạch công tác tháng 06/2017 (24/07/2017)

 

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách tháng 04, kế hoạch công tác tháng 05/2017 (24/07/2017)

 

Báo cáo tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách quý I, Kế hoạch công tác quý II/2017 (19/04/2017)

 

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách tháng 02, kế hoạch công tác tháng 03/2017 (23/03/2017)

 

Báo cáo Tình hình thực hiện công tác quản lý tài chính - ngân sách tháng 01, kế hoạch công tác tháng 02/2017 (23/03/2017)

 
  • 1
tham quan du lịch
sự kiện - hình ảnh