Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thông báo về việc nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án tại Khu dịch vụ thuộc Khu công nghiệp Bình Long

18/12/2020 |

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Thực hiện nội dung Thông báo số 366/TB-VPUBND ngày 20/8/2020 về ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư thì để đảm bảo công khai, mình bạch trong việc kêu gọi đầu tư tại các KCN, KKTCK giao Ban Quản lý Khu kinh tế rà soát thực hiện công khai thông tin về khu đất, công năng kêu gọi đầu tư, quy hoạch được duyệt; trường hợp có nhiều nhà đầu tư cùng đăng ký tại 01 khu đất hoặc vị trí đắc địa thì nghiên cứu tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Trong thời gian qua, Ban Quản lý Khu kinh tế đã đẩy mạnh công tác xúc tiến, mời gọi nhà đầu tư thực hiện đầu tư tại Khu dịch vụ thuộc Khu công nghiệp Bình Long, tập trung đầu tư khai thác các loại hình dịch vụ phục vụ cho người lao động đang làm việc việc trong Khu công nghiệp, gồm: dịch vụ ăn uống, mua sắm tiện ích, bưu điện,…

Ngày 14 tháng 8 năm 2020, Ban Quản lý Khu kinh tế có nhận được đơn xin đăng ký đầu tư của Công ty TNHH MTV Diễm Việt Nghĩa về việc xin thuê đất đầu tư tại Khu dịch vụ thuộc KCN Bình Long, gồm các nội dung như sau:

- Tên dự án: Kinh doanh siêu thị mini, khu dịch vụ ăn uống, khu dịch vụ giữ trẻ và khu vui chơi trẻ em, khu Kiot – chợ đêm, dịch vụ bãi giữ xe.

- Mục tiêu dự án: đầu tư Kinh doanh siêu thị mini, khu dịch vụ ăn uống, khu dịch vụ giữ trẻ và khu vui chơi trẻ em, khu Kiot – chợ đêm, dịch vụ bãi giữ xe.

 - Diện tích đất: 2.400 m2.

- Địa điểm thực hiện dự án: tại Khu dịch vụ thuộc Khu công nghiệp Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 10 tỷ đồng.

- Thời gian thực hiện dự án: 

+ Tiến độ khởi công và hoàn thành xây dựng: dự kiến tháng 3/2021 – 12/2021.

+ Tiến độ đưa dự án vào hoạt động kinh doanh: tháng 01/2022.

Đề nghị các nhà đầu tư trong và ngoài nước có mong muốn đề xuất thực hiện dự án tại khu đất nêu trên vui lòng nộp hồ sơ đề xuất dự án đến Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.

- Địa điểm nộp hồ sơ đề xuất: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang, số 02, đường số 20, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại liên lạc: 0296. 3943623.

- Thời điểm nộp hồ sơ đề xuất: trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày ban hành Thông báo). Nếu sau thời gian này mà chưa có nhà đầu tư nộp hồ sơ đề xuất thì Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang sẽ xem xét cho chủ trương Công ty TNHH MTV Diễm Việt Nghĩa đăng ký đầu tư dự án Kinh doanh siêu thị mini, khu dịch vụ ăn uống, khu dịch vụ giữ trẻ và khu vui chơi trẻ em, khu Kiot – chợ đêm, dịch vụ bãi giữ xe tại tại Khu dịch vụ thuộc Khu công nghiệp Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang thông báo đến các nhà đầu tư được biết. Đồng thời, thông báo đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh trong thời gian ít nhất 30 ngày để các nhà đầu tư trong và ngoài nước có mong muốn đề xuất thực hiện dự án tại khu đất nêu trên./.

Tải về: Thông báo 2264/TB-BQLKKT 

Ban Quản lý khu kinh tế An Giang


Các tin khác

67d2fd72-b524-4662-9f4a-1f7311e70581

Thông báo về việc nhà đầu tư đăng ký thực hiện dự án tại Khu dịch vụ thuộc Khu công nghiệp Bình Long

nopic.jpg