Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Công khai các dự án giải ngân 0% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn NSTW do địa phương quản lý và nguồn ngân sách địa phương

05/06/2024 |


Các tin khác

d79a9aae-3124-4bdf-85f4-71423ce51c05

Công khai các dự án giải ngân 0% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 nguồn NSTW do địa phương quản lý và nguồn ngân sách địa phương

nopic.jpg