Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Ban Quản lý Khu kinh tế công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

01/04/2024 |

Ban Quản lý Khu kinh tế công bố, công khai thông tin người phát ngôn báo chí của Ban để quý cơ quan, tổ chức và cá nhân thuận tiện trong liên hệ công tác, cụ thể như sau: 
- Họ tên: Nguyễn Bảo Trung 
- Chức vụ: Trưởng ban 
- Số điện thoại: 0949.495.639 
- Email: nbtrung@angiang.gov.vn 
Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo đến các đơn vị được biết. 
 Tải về: Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Ban Quản lý Khu kinh tế


Các tin khác

35a3a36f-e6e0-48e0-a798-ac14bd981686

Ban Quản lý Khu kinh tế công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

nopic.jpg