Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Sở Tài nguyên và Môi trường công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

28/03/2024 |

Sở Tài nguyên và Môi trường công bố, công khai thông tin người phát ngôn báo chí của Sở để quý cơ quan, tổ chức và cá nhân thuận tiện trong liên hệ công tác, cụ thể như sau: 
- Họ và tên: Thái Minh Hiển 
- Chức vụ: Giám đốc 
- Số điện thoại: 0918401551 
- Thư điện tử: thaiminhhien73@gmail.com 
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các đơn vị được biết


Các tin khác

9c80de73-a0d7-44cb-965d-75d7381d6786

Sở Tài nguyên và Môi trường công khai thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

nopic.jpg