Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

An Giang: Thông báo tiếp tục nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 đến hết ngày 04/11/2021

21/10/2021 |

Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

Căn cứ Thông tư số 6/2020/TT-BNV ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ về Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Thông tư số 2/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư;

Căn cứ Kế hoạch số 377/KH-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2021;

Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo tiếp tục nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2021, cụ thể như sau:

1. Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học khi đăng ký dự tuyển:

- Đối với vị trí việc làm ở ngạch chuyên viên và tương đương: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam hoặc sử dụng được tiếng dân tộc thiểu số đối với công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số theo yêu cầu của vị trí việc làm.

- Đối với vị trí việc làm ở ngạch cán sự và tương đương: Sử dụng thành thạo các thiết bị văn phòng và các trang thiết bị khác phục vụ yêu cầu nhiệm vụ.

(Chi tiết nhu cầu tuyển dụng theo phụ lục kèm theo)

2. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự thi:

- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: tiếp tục nhận Phiếu đăng ký dự tuyển từ ngày 21/10/2021 đến hết ngày 04/11/2021 (theo dấu bưu điện).

- Hình thức, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: qua đường bưu điện tại địa chỉ: Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang, số 05, đường Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

3. Về nội dung, hình thức thi, đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng và các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 378/TB-UBND ngày 02/7/2021 của UBND tỉnh.

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2021 được niêm yết trên trang thông tin điện tử của tỉnh An Giang: www.angiang.gov.vn; trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ: http://sonoivu.angiang.gov.vn và tại trụ sở làm việc của Sở Nội vụ.

Nếu có vấn đề chưa rõ, các cá nhân có thể liên hệ với Sở Nội vụ qua số điện thoại: 02963.852881 (Văn Phòng Sở) và 02963.856922 (Phòng Công chức, viên chức) trong giờ làm việc để được hướng dẫn./.

Tải về:

Thông báo số 628/TB-UBND

Chỉ tiêu vị trí việc làm, nhu cầu tuyển dụng công chức


Các tin khác

7f6eac61-111e-41a1-8344-c2ece44faeeb

An Giang: Thông báo tiếp tục nhận Phiếu đăng ký dự tuyển công chức năm 2021 đến hết ngày 04/11/2021

nopic.jpg