Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 1360/QĐ-SNNPTNT ngày 30/12/2019 của Sở NN&PTNT ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản

19/06/2024 |


Các tin khác

21e5bf6e-e02b-43df-8528-74746a9ce990

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 1360/QĐ-SNNPTNT ngày 30/12/2019 của Sở NN&PTNT ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản

nopic.jpg