Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018

04/12/2023 |


Các tin khác

be3125e0-6a6f-4954-b6f9-ca3c54b76414

Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 04/12/2023 của UBND tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 42/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018

nopic.jpg