Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2021/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh quy định mua sắm tài sản công

19/01/2024 |


Các tin khác

380556fa-08e8-4a5f-a3d9-95cf1a1d9cee

Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 19/01/2024 của UBND tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2021/QĐ-UBND ngày 06/12/2021 của UBND tỉnh quy định mua sắm tài sản công

nopic.jpg