Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 173-KH/TU ngày 02/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/ TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị

24/06/2024 |


Các tin khác

04a3639f-a775-4b49-811a-22aaac6a3774

Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 173-KH/TU ngày 02/5/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/ TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị

nopic.jpg