Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Góp ý dự thảo QĐ ban hành quy chế đấu giá QSD đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu NN để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh

17/05/2023 |

Các tin khác

34dd75ba-78de-4fbe-9dbc-72649ed30b47

Góp ý dự thảo QĐ ban hành quy chế đấu giá QSD đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu NN để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh

nopic.jpg