Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Báo cáo số 1226/BC-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh về kết quả tổng hợp số lượng TTHC và kết quả thực hiện "4 tại chỗ" tại bộ phận một cửa của địa phương

22/12/2023 |


Các tin khác

004ff6da-eed7-454c-a5cf-f5fe811b1cfa

Báo cáo số 1226/BC-UBND ngày 22/12/2023 của UBND tỉnh về kết quả tổng hợp số lượng TTHC và kết quả thực hiện "4 tại chỗ" tại bộ phận một cửa của địa phương

nopic.jpg