Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Thủ tướng Chính phủ chủ trì Phiên họp thứ 9 Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số

10/07/2024 |

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Chiều 10/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số chủ trì Phiên họp lần thứ 9 của Ủy ban và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2024 về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban. Phiên họp và Hội nghị được truyền trực tuyến tới các bộ, ngành, 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì điểm cầu An Giang

 Đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến Phiên họp thứ 9 tại điểm cầu An Giang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì điểm cầu An Giang. Cùng dự có Đại tá Trần Văn Cung, Phó Giám đốc Công an An Giang; Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông An Giang Nguyễn Thanh Hải và các thành viên Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số tỉnh và lãnh đạo Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo; Tổ phó, các thành viên Tổ công tác và thành viên Bộ phận giúp việc Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh tham dự.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kết luận Phiên họp

Phát biểu tại Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đề án 06 được xác định là nhiệm vụ then chốt, quan trọng và là một trong những “điểm sáng,” “mô hình hay” của chuyển đổi số quốc gia. Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện ngày càng hiệu quả, thiết thực công cuộc chuyển đổi số quốc gia; đẩy mạnh chuyển đổi số trên hầu hết các lĩnh vực; tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy phát triển chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số. Cùng với đó, người dân, doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao việc triển khai quyết liệt Đề án 06 từ Trung ương đến cơ sở; góp phần thay đổi phương thức quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý công dân; tiết kiệm thời gian, công sức; tạo nền tảng quan trọng để triển khai các dịch vụ công trực tuyến.

Thủ tướng nhấn mạnh, để hoàn thành các mục tiêu của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06, phía trước còn rất nhiều việc phải làm; còn có một số việc đề ra nhưng chậm tiến độ; có những việc khó có thể hoàn thành nếu không chỉ đạo quyết liệt, kiên trì, nhất quán, đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia và triển khai Đề án 06, thời gian tới, Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung cùng nhau thảo luận, phân tích, đánh giá thẳng thắn, rõ ràng, khách quan, minh chứng bằng số liệu cụ thể việc triển khai thực hiện Kế hoạch hành động năm 2024 và những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2024. Đồng thời, nhận diện các tồn tại, hạn chế, yếu kém, vướng mắc, rào cản, điểm nghẽn, nhất là về thể chế, cơ chế, chính sách; chỉ rõ những nội dung còn chậm tiến độ (thuộc trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương, đơn vị nào, xác định nguyên nhân, rút ra các bài học kinh nghiệm. Cùng với đó, chia sẻ những kinh nghiệm hay, bài học quý, cách làm sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện (phát triển hạ tầng số; cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phát triển CSDL quốc gia, kết nối chia sẻ thông tin, hình thành dữ liệu lớn; đào tạo và phát triển nhân lực; các mô hình, cách làm hay của một số bộ, ngành, địa phương...) và xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mang tính đột phá thời gian tới.

Tại Phiên họp, các đại biểu thảo luận, phân tích, đánh giá, việc triển khai thực hiện kế hoạch hành động năm 2024 và kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, nhận diện các tồn tại, hạn chế, yếu kém, vướng mắc, rào cản, điểm nghẽn. Qua đó, xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm mang tính đột phá những tháng cuối năm và thời gian tới. Trong đó, tập trung giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế số, để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội; đẩy mạnh xây dựng, kết nối, tích hợp, chia sẻ các nền tảng số và cơ sở dữ liệu; bảo đảm an ninh, an toàn trên môi trường mạng; tăng hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân; đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính...

Theo Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Đức Long, chuyển đổi số quốc gia trong 6 tháng đầu năm đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Theo đó, dịch vụ công trực tuyến, tỉ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình (trên tổng số hồ sơ thủ tục hành chính) cả nước đạt 42% (cuối năm 2023 là 17%); bộ, ngành đạt 61% (cuối năm 2023 là 38%); địa phương đạt 17% (cuối năm 2023 là 9%).

63/63 địa phương (tăng 14 địa phương so với cuối năm 2023) đều đã ban hành chính sách giảm, miễn phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 15/63 địa phương (tăng 2 địa phương so với cuối năm 2023) đã ban hành chính sách giảm thời gian để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Kinh tế số 6 tháng đầu năm ước đạt tăng trưởng 22,4% và tỷ trọng kinh tế số trong GDP ước đạt 18,3%. Doanh thu lĩnh vực công nghệ thông tin (kinh tế số ICT) ước đạt 1.928.311 tỷ đồng, tăng trưởng 26% so với cùng kỳ năm 2023.

Thực hiện Đề án 06, đã đơn giản hóa 793/1.084 thủ tục hành chính; 65.786 doanh nghiệp, hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và thu thuế khoán hộ kinh doanh. 63/63 địa phương thưc hiện chi trả an sinh xã hội qua tài khoản…

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện chuyển đổi số Quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ của các bộ, ngành, địa phương, sự đồng lòng tham gia tích cực của người dân và doanh nghiệp. Kết quả mang lại thuyết phục người dân, doanh nghiệp đồng hành tích cực tham gia chuyển đổi số; niềm tin các cấp, các ngành, người dân, doanh nghiệp nâng lên. Đề án 06 hoàn thành khối việc rất lớn; công tác hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách triển khai tích cực, giảm phiền hà người dân. doanh nghiệp.

Qua phân tích các hạn chế, vướng mắc, Thủ tướng Chính phủ nghiêm khắc phê bình các địa phương chưa ban hành kế hoạch chuyển đổi số. Đồng thời đề nghị, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xây dựng cơ sở dữ liệu; nâng cao nhận thức, vai trò, tầm quan trọng, sức ảnh hưởng, lan toả, động lực trong quá trình chuyển đổi số. Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm chủ thể, mục tiêu cuối cùng là phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu bộ, ngành địa phương mình và chia sẻ dữ liệu với các bộ ngành địa phương.

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành địa phương tập trung phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Phấn đấu đến năm 2025 có 100% dịch vụ công trực tuyến thực hiện toàn trình, 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính  gắn định danh cá nhân; ưu tiên nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số. Các bộ, ngành, địa phương chưa xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo năm 2024, chưa có kế hoạch kiểm tra, giám sát hoạt động chuyển đổi số khẩn trương hoàn thành trước 20/7 để chỉ đạo, điều hành triển khai chuyển đổi số hiệu quả.

Thủ tướng đề nghị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện và ban hành phương  pháp, tiêu chí đo lường chỉ tiêu thống kê về tỷ trọng giá trị gia tăng của kinh tế số trong GDP và trong các ngành, lĩnh vực tại Việt Nam; đẩy mạnh số hóa các hoạt  động của các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp, khu chế xuất. Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng, ban hành Kế hoạch, lộ trình sử dụng biên lai phí, lệ phí điện tử đối với tất cả các ngành, lĩnh vực, thời hạn hoàn thành tháng 7. Các bộ, ngành khác thực hiện số hóa các ngành kinh tế theo nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, Bộ Thông tin và Truyền thông trình ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế số - xã hội số giai đoạn 2024- 2025, thời hạn hoàn thành tháng 8. Xây dựng và trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết Luật Viễn thông về hoạt động viễn thông công ích; triển khai thương mại hóa dịch vụ 5G và đẩy mạnh các giải pháp xóa vùng lõm sóng di động trên phạm vi toàn quốc. Xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về việc xây dựng Đề án chuyển đổi số của các bộ, ngành, địa phương…./.

TC-HC


Các tin cùng chủ đề


Các tin khác

7d3b5653-4a1c-4d9c-a818-7c6488800d6a

Thủ tướng Chính phủ chủ trì Phiên họp thứ 9 Ủy ban Quốc gia về Chuyển đổi số

/wps/wcm/connect/4f3e3cee-26ec-4072-9d3b-e8f2d382d4f5/image005.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-4f3e3cee-26ec-4072-9d3b-e8f2d382d4f5-p2smi4A