Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

An Giang triển khai phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập

23/02/2024 |

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Ngày 20-02, UBND tỉnh triển khai phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030” trên địa bàn tỉnh.

Ảnh – Cổng TTĐT tỉnh

Kế hoạch tập trung vào 06 nội dung thi đua trọng tâm như: Tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, mô hình học tập trong điều kiện nền kinh tế số, xã hội số; Có cơ chế, chính sách hỗ trợ và đẩy mạnh hoạt động loại hình giáo dục chính quy và không chính quy. Các trung tâm học tập cộng đồng, trung tâm văn hóa - học tập cộng đồng tạo điều kiện, cơ hội thuận lợi cho các đối tượng học tập suốt đời; Triển khai toàn diện đồng bộ các giải pháp, tập trung nguồn lực, huy động sự tham gia, phối hợp của các tổ chức cá nhân trong việc thúc đẩy học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập.

Bên cạnh đó, thi đua nâng cao năng lực sử dụng các công nghệ học tập hiện đại, chuyển đổi số trong các hoạt động học tập suốt đời, nâng cao năng lực số và năng lực sử dụng ngoại ngữ cho người dân, thực hiện học tập mọi lúc, mọi nơi để phục vụ tốt cho công việc của mỗi người; Thi đua đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị học tập. Xây dựng mô hình Công dân học tập làm nền tảng cho việc công nhận đơn vị học tập, cộng đồng học tập cấp xã, huyện, tỉnh; Thi đua tiếp cận kịp thời các xu thế và kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực giáo dục người lớn, học tập suốt đời, học tập trực tuyến, học tập trong hệ thống giáo dục mở, học từ xa.

Phong trào thi đua chia thành 02 giai đoạn: Giai đoạn 1 sơ kết từ năm 2023-2025; Giai đoạn 2, từ 2025-2030, tiến hành tổng kết vào năm 2030 với các tiêu chí thi đua dành cho nhiều đối tượng, cụ thể: Đối với cấp tỉnh, tổ chức chỉ đạo, triển khai có hiệu quả công tác xây dựng xã hội học tập, phù hợp với tình hình của địa phương. Xây dựng ban hành các chính sách hỗ trợ người học có hoàn cảnh khó khăn, người dân tộc thiểu số và miền núi, người khuyết tật. Phấn đấu giai đoạn 2025-2030 được công nhận “Cộng đồng học tập” cấp tỉnh theo tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội nghề nghiệp và tổ chức xã hội: tuyên truyền vận động nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết, chung tay thực hiện tốt Phong trào thi đua, giám sát việc thực hiện xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời, phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh.

Tiêu chí thi đua dành cho các sở, ban, ngành, cơ quan thuộc tỉnh: kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh hoàn thiện các cơ chế chính sách thúc đẩy học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập phù hợp với tình hình mới. Quan tâm đầu tư nguồn lực, tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị và những điều kiện để đáp ứng nhu cầu học tập của công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan đơn vị. Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, nâng cao nhận thức cho các thành viên trong đơn vị về học tập suốt đời, học tập trong nền kinh tế số, xã hội số, hình thành thói quen tự giác học tập để cập nhật kiến thức, nâng cao hiệu quả công việc. Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho các đối tượng thuộc quyền quản lý, cung ứng các dịch vụ học tập cho mọi tầng lớp nhân dân nội dung, chương trình, tài liệu học tập theo chức năng và nhiệm vụ của cơ quan đơn vị.

Cấp huyện: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, thực hiện tốt công tác khuyến học khuyến tài, tạo điều kiện tốt cho trẻ em được đến trường học tập. Có nhiều sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong triển khai thực hiện Phong trào thi đua. Được công nhận “Cộng đồng học tập” cấp huyện theo tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

Cấp xã: Thực hiện tốt, đầy đủ công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, thực hiện tốt công tác khuyến học khuyến tài, tạo điều kiện tốt cho trẻ em được đến trường học tập. Có nhiều sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong triển khai thực hiện Phong trào thi đua. Được công nhận “Cộng đồng học tập cấp xã” theo tiêu chí của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Hộ gia đình, dòng họ: Đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; “Dòng họ học tập” theo tiêu chí do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam ban hành. Có nhiều đóng góp về công sức trí tuệ, vật chất, xây dựng ấp, khóm, tổ dân phố trở thành “Cộng đồng học tập cấp xã”. 

Các doanh nghiệp (tập đoàn kinh kế, tổng công ty nhà nước hoặc doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã): Có những đóng góp cụ thể, thiết thực trong công tác xây dựng xã hội học tập được cấp có thẩm quyền ghi nhận. Ban hành quy định cụ thể trong việc học tập, bồi dưỡng thường xuyên cho công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị. Có chế độ chính sách hỗ trợ tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, kỹ sư, chuyên gia, nhân viên và công nhân kỹ thuật học tập nâng cao trình độ. Các tổ chức trong doanh nghiệp được công nhận “Đơn vị học tập” theo tiêu chí do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Trường hợp cá nhân, tiêu chí thi đua: Được công nhận danh hiệu “Công dân học tập” theo tiêu chí do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Khuyến học Việt Nam ban hành. Có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất xây dựng xã hội học tập ở địa phương hoặc cơ quan, đơn vị.

HY
Nguồn: Kế hoạch số 135/KH-UBND ngày 20/02/2024

 


Các tin cùng chủ đề


Các tin khác

a8879e9c-8c0f-468e-9f67-1b5ce28994c3

An Giang triển khai phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập

/wps/wcm/connect/76bc3e4b-8158-4fd8-9152-f9cdbf7f169f/image040.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-76bc3e4b-8158-4fd8-9152-f9cdbf7f169f-oTk3O70