Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
TỈNH AN GIANG
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

An Giang đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động và người lao động trong doanh nghiệp

20/04/2023 |

(Cổng TTĐT tỉnh AG)- Nhằm xây dựng mối quan hệ lao động bình đẳng, tiến bộ, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động và người lao động trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Đồng thời, hạn chế đến mức thấp nhất việc xảy ra đình công, ngừng việc tập thể trong các doanh nghiệp góp phần ổn định trật tự an ninh trên địa bàn tỉnh. Ngày 14/4/2023, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Minh Thúy ký Quyết định số 493/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Quan hệ lao động tỉnh An Giang.

Theo Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Quan hệ lao động tỉnh, trong thời gian qua, các cấp, các ngành trong tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp như  tổ chức tập huấn, tuyên truyền về pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động, bảo hiểm xã hội cho trên 1.109 người lao động và người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh…, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm quyền lợi của người lao động. Tiến hành 02 cuộc thanh tra và 04 cuộc kiểm tra tại 33 doanh nghiệp trên địa bàn; hoàn chỉnh đội ngũ Hòa giải viên lao động và Hội đồng trọng tài lao động tỉnh; chủ động nắm tình hình lao động việc làm các doanh nghiệp có đông lao động trên địa bàn tỉnh; tình hình tranh chấp lao động và đình công trên địa bàn tỉnh không xảy ra. Tuy nhiên, khoảng cuối năm 2022 do ảnh hưởng của tình hình suy thoái kinh tế thế giới nên sức tiêu thụ các sản phẩm bị sụt giảm rất nhiều, dẫn đến các đơn hàng không thể duy trì, phải cắt giảm lao động để duy trì các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp; do nhiên liệu, nguyên liệu biến động trong thời gian dài, kéo theo chi phí tăng cao làm ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả kinh doanh. Mặc dù đã tìm nhiều biện pháp nhưng các doanh nghiệp vẫn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, buộc phải thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động, tạm hoãn hợp đồng lao động và chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động. Các thành viên Ban Quan hệ lao động tỉnh đã thường xuyên phối hợp nắm tình hình lao động, việc làm trong các doanh nghiệp trên địa bàn, kịp thời động viên, chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho người lao động. 

Để thực hiện tốt nhiệm vụ hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp; duy trì ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh và trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra tranh chấp lao động, đình công trên địa bàn tỉnh, Ban Quan hệ lao động tỉnh xây dựng Kế hoạch hoạt động và phát động phong trào thi đua trong doanh nghiêp trên địa bàn tỉnh năm 2023 với các nội dung trọng tâm như: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về lao động, các chế độ chính sách liên quan đến người lao động và người sử dụng lao động. Hướng dẫn người sử dụng lao động, người quản lý lao động, đại diện người lao động ở doanh nghiệp nắm bắt, thực hiện đúng các quy định pháp luật về lao động, việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn lao động, điều kiện làm việc, nhằm góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, xây dựng môi trường làm việc thân thiện trong doanh nghiệp. Đổi mới mô hình, cách thức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho các doanh nghiệp, thu hút đông đảo người lao động, người sử dụng lao động quan tâm, thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quan hệ lao động; lên án những hành vi tiêu cực, nhằm vận động, tập hợp người lao động, người sử dụng lao động thực hiện tốt trong quan hệ lao động. Đồng thời, thường xuyên giám sát, nắm tình hình về lao động, việc làm tại các doanh nghiệp (đặc biệt là doanh nghiệp có sử dụng nhiều lao động) để kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quan hệ lao động. Khuyến khích, tổ chức thực hiện tốt các cuộc đối thoại giữa người lao động và người sử dụng lao động trên tinh thần tôn trọng quyền, lợi ích hợp pháp của mỗi bên, tạo điều kiện cho người lao động gắn bó với doanh nghiệp, cống hiến cho doanh nghiệp, cùng doanh nghiệp phát triển. Ngoài ra, tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động ở các doanh nghiệp nhất là bảo hiểm xã hội, hợp đồng lao động, tiền lương, thời giờ làm việc… Chủ động nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người lao động; bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động. Khuyến khích doanh nghiệp quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Xử lý kịp thời các cuộc tranh chấp lao động, ngừng việc tập thể, đình công…, không để kéo dài, lây lan; nhanh chóng ổn định tình hình an ninh, trật tự; an toàn lao động tại doanh nghiệp và địa bàn nơi doanh nghiệp hoạt động. Bên cạnh, Thường xuyên cập nhật thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp để có kế hoạch tư vấn, tuyển dụng, đào tạo nghề, ... cung ứng lao động kịp thời nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp cũng như nhu cầu tìm việc làm của người lao động trong giai đoạn hiện nay. Thường xuyên khảo sát, nắm tình hình, thăm và làm việc trực tiếp với các doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, Ban Quan hệ lao động tỉnh cũng quan tâm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phát động phong trào thi đua trong doanh nghiêp trên địa bàn tỉnh năm 2023 xem xét tặng bằng khen cho các doanh nghiệp và cá nhân thực hiện tốt chính sách pháp luật lao động, chăm lo tốt đời sống của người lao động và có đóng góp, hỗ trợ trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp. 

Kế hoạch hoạt động của Ban doanh nghiệp được triển khai thực hiện tốt sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp phát triển và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động và người lao động trong doanh nghiệp. Thể hiện sự quan tâm của các ngành đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp; từ đó chia sẻ, lắng nghe các ý kiến đóng góp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trong hội nhập. Đồng thời, biểu dương, tôn vinh những doanh nghiệp, cá nhân thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, chăm lo, đảm bảo tốt đời sống vật chất, tinh thần, quyền lợi của người lao động và lợi ích của doanh nghiệp./.

Nguồn Quyết định Số: 493/QĐ-UBND, ngày 14 tháng 4 năm 2023

Trần Tùng


Các tin cùng chủ đề


Các tin khác

5e5c93cf-df76-4bce-986a-bd5fedef17fd

An Giang đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động và người lao động trong doanh nghiệp

/wps/wcm/connect/f0c8cd4f-ffbd-4bce-8ec7-8ec283adffb1/image014.jpg?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-f0c8cd4f-ffbd-4bce-8ec7-8ec283adffb1-ousUst6